Posted in Gramatyka angielska Konstrukcje gramatyczne

Wish

Wyrażenie „I wish” oznacza – „chciałbym” lub „żałuję, że nie”. Może wystąpić w 3 typach zdań: I wish + czas przeszły (Past Simple, Past Continuous) Forma „I wis” przypomina w tym przypadku nieco II okres warunkowy. Tę konstrukcję stosujemy, kiedy mówimy o swoich życzeniach odnoszących się do teraźniejszej sytuacji, ale też i do przyszłości. W języku oficjalnym po formie „I… Czytaj całość
Czytaj całość Wish
Posted in Gramatyka angielska Konstrukcje gramatyczne

Strona bierna

Zastosowanie Strony biernej używamy gdy chcemy, aby zdanie brzmiało bardziej oficjalnie i obiektywnie. Często strona bierna występuje w tekstach pisanych, ogłoszeniach, prasie, itp. Stosujemy ją również gdy chcemy podkreślić co się z danym podmiotem dzieje kiedy wykonawca czynności nie jest znany, jest oczywisty lub jest nieważny lub też kiedy celowo nie chcemy go z jakiegoś powodu wymieniać. Ponadto używamy tej… Czytaj całość
Czytaj całość Strona bierna
Posted in Gramatyka angielska Konstrukcje gramatyczne

Mowa zależna

Zastosowanie Mowę zależną stosujemy, kiedy przekazujemy czyjąś wypowiedź pośrednio, nie cytując jej wprost. Konstrukcja W mowie zależnej występuje następstwo czasów, czyli cofamy się o czas do tyłu w stosunku do czasu użytego w mowie niezależnej. Zmianie ulegają również określenia czasu w stosunku do zdania w mowie niezależnej: now -» then ago -» before next -» the following, the next today… Czytaj całość
Czytaj całość Mowa zależna
Posted in Gramatyka angielska Konstrukcje gramatyczne

Okresy warunkowe

W języku angielskim występują tzw. zdania warunkowe, w których mówimy o tym, że jeżeli dany warunek zostanie spełniony, to nastąpi jakiś skutek. Struktura zdania warunkowego If + warunek + rezultat lub Rezultat + if + warunek Kolejność części zdania nie ma znaczenia, jeżeli jednak całe zdanie zaczyna się od części nadrzędnej, po „if” nie stawiamy przecinka. Najczęściej występującym spójnikiem łączącym… Czytaj całość
Czytaj całość Okresy warunkowe
Posted in Części mowy Gramatyka angielska

Liczby i liczebniki porządkowe

1 – one – first 2 – two – second 3 – three – third 4 – four – fourth 5 – five – fifth 6 – six – sixth 7 – seven – seventh 8 – eight – eight 9 – nine – ninth 10 – ten – tenth 11 – eleven – eleventh 12 – twelve – twelfth… Czytaj całość
Czytaj całość Liczby i liczebniki porządkowe
Posted in Gramatyka angielska Konstrukcje gramatyczne

Dopełniacz saksoński

Dopełniacz saksoński określa przynależność rzeczy do danej osoby czy zwierzęcia. Jeśli chcemy powiedzieć coś np. o samochodzie kolegi, możemy użyć dwóch form: This is the car of my friend. – To jest samochód mojego przyjaciela. This is my friend’s car. – To jest samochód mojego przyjaciela. Oba powyższe zdania oznaczają to samo, ale drugie zdanie jest zbudowane właśnie za pomocą… Czytaj całość
Czytaj całość Dopełniacz saksoński
Posted in Gramatyka angielska Konstrukcje gramatyczne

There is, there are

„There is” oznacza „jest, znajduje się”, a „there are” – „są, znajdują się”. „There is/are” używamy, jeśli chcemy wskazać gdzie znajduje się dany przedmiot. Budowa zdania z użyciem tej konstrukcji wygląda następująco: ZDANIA TWIERDZĄCE Dla rzeczowników w liczbie pojedynczej: There + is + rzeczownik w liczbie pojedynczej + reszta zdania There + is + a book + on the table… Czytaj całość
Czytaj całość There is, there are
Posted in Gramatyka angielska Konstrukcje gramatyczne

Liczba mnoga

Istnieje kilka zasad dotyczących tworzenia liczby mnogiej. Najczęściej tworzy się nią przez dodanie końcówki -s do formy pojedynczej. Należy także usunąć sprzed wyrazu „a” lub „an„, ponieważ stawia się je tylko przed liczbą pojedynczą: – a sister (siostra) – sisters (siostry) – a cat (kot) – cats (koty) – an apple (jabłko) – apples (jabłka) – an elevator (winda) –… Czytaj całość
Czytaj całość Liczba mnoga