Certyfikaty z języka angielskiego

W skład Grupy Egzaminów Cambridge z Ogólnego Języka Angielskiego wchodzą następujące egzaminy Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages):

KET (KEY ENGLISH TEST)

KET jest uznawanym na całym świecie egzaminem z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Kandydaci na egzamin KET powinni posiadać umiejętności językowe pozwalające na porozumiewanie się w prostych sytuacjach życia codziennego. Przygotowanie do KET wymaga ok. 180-200 godzin nauki języka angielskiego. Dyplom KET, podobnie jak dyplom ukończenia szkoły, jest ważny bezterminowo.

Informacje o terminach, częściach egzaminu, skali ocen, przykładach tematów, przygotowaniu do egzaminu oraz wynikach ostatniej sesji dostępne są na stronie www.britishcouncil.org.

PET (PRELIMINARY ENGLISH TEST)

PET jest uznawanym na całym świecie egzaminem z języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym niższym. Kandydaci na egzamin PET powinni posiadać umiejętności językowe pozwalające na porozumiewanie się w typowych sytuacjach towarzyskich i zawodowych. Przygotowanie do PET wymaga ok. 350 godzin nauki języka angielskiego. Dyplom PET, podobnie jak dyplom ukończenia szkoły, jest ważny bezterminowo.

Informacje o terminach, częściach egzaminu, skali ocen, przykładach tematów, przygotowaniu do egzaminu oraz wynikach ostatniej sesji dostępne są na stronie www.britishcouncil.org.

FCE (FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH)

FCE jest jednym z najpopularniejszych na świecie międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym. FCE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego. FCE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako dowód znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej. FCE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od przewodników wycieczek. FCE cieszy się szerokim uznaniem w handlu i przemyśle na całym świecie. FCE jest honorowany przez wiele uniwersytetów oraz innych instytucji oświatowych jako dowód znajomości języka będący warunkiem rozpoczęcia nauki. Przygotowanie do FCE wymaga ok. 600-650 godzin naukijęzyka angielskiego. Dyplom FCE, podobnie jak dyplom ukończenia szkoły, jest ważny bezterminowo.

Informacje o terminach, częściach egzaminu, skali ocen, przygotowaniu do egzaminu oraz wynikach ostatniej sesji dostępne są na stronie www.britishcouncil.org.

CAE (CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH)

CAE jest uznawanym na całym świecie egzaminem z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. CAE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego. CAE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako dowód znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej. CAE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od przewodników wycieczek. CAE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od osób pragnących przekwalifikować się na nauczycieli angielskiego. CAE cieszy się szerokim uznaniem w handlu i przemyśle na całym świecie. CAE jest honorowany przez wiele uniwersytetów oraz innych instytucji oświatowych jako dowód znajomości języka będący warunkiem rozpoczęcia nauki. Dyplom CAE, podobnie jak dyplom ukończenia szkoły, jest ważny bezterminowo. Przygotowanie do CAE wymaga ok. 750-800 godzin nauki języka angielskiego.

Informacje o terminach, częściach egzaminu, skali ocen, przygotowaniu do egzaminu oraz wynikach ostatniej sesji dostępne są na stronie www.britishcouncil.org.

CPE (CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH)

CPE jest uznawanym na całym świecie egzaminem z języka angielskiego na wysokim poziomie zaawansowania. CPE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego. CPE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako dowód znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej. CPE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od przewodników wycieczek. CPE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od osób pragnących przekwalifikować się na nauczycieli angielskiego. CPE jest honorowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako dokument świadczący o znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników ministerstwa. CPE cieszy się szerokim uznaniem w handlu i przemyśle na całym świecie. CPE jest honorowany przez wiele uniwersytetów oraz innych instytucji oświatowych jako dowód znajomości języka będący warunkiem rozpoczęcia nauki. Dyplom CPE, podobnie jak dyplom ukończenia szkoły, jest ważny bezterminowo.

Informacje o terminach, częściach egzaminu, skali ocen, przygotowaniu do egzaminu oraz wynikach ostatniej sesji dostępne są na stronie www.britishcouncil.org.

Lista ośrodków: www.britishcouncil.pl/egzaminy/dlaczego-british-council/centra-egzaminacyjne

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *