Matura 2020 – terminy i środki bezpieczeństwa

Matura 2020 - nowe terminy

Matury w 2020 roku odbędą się w innych terminach ze względu na pandemię koronawirusa w Polsce. Ministerstwo Edukacji Narodowej podało nowe terminy – matury odbędą się w terminie od 8 do 29 czerwca.

Matura 2020 – nowe terminy

Egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca i potrwają do 29 czerwca. Przeprowadzona zostanie jedynie część pisemna.

Dodatkowy terminy egzaminu ustalono między 8 a 14 lipca. Wyniki matur zostaną opublikowane do 11 sierpnia. Egzamin poprawkowy przewidziano na 8 września.

Szczegółowe informacje odnośnie harmonogramu matur można znaleźć w serwisie E-Korepetycje.net

Środki bezpieczeństwa podczas matury w 2020

Ministerstwo wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym opublikowało wytyczne dla uczniów i dyrektorów szkół w kwestii bezpieczeństwa na egzaminie maturalnym. Przede wszystkim uczniowie przed, w trakcie i po egzaminie muszą zachować odstępy minimum 1,5 metrowe. Ponadto muszą zakrywać usta i nos na terenie szkoły. Odkryć usta i nos mogą tylko po zajęciu miejsc w sali egzaminacyjnej.

Uczniowie powinni mieć ze sobą niezbędne przybory szkolne. Jeśli mają chorobę alergiczną lub inne schorzenia, których objawy to katar, kaszel czy duszności muszą zgłosić to do dyrekcji szkoły. Osoby chore lub z objawami, mogą nie zostać wpuszczone do szkoły.

Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby zdające egzamin, uczestniczące w prowadzeniu egzaminu lub osoby dbające o czystość budynku. Co istotne – dyrektor szkoły, może poinformować uczniów o godzinie przybycia na egzamin i zdecydować o różnych sposobach wejścia do szkoły i różnym czasie rozpoczęcia egzaminu.

Omówienie wytycznych podczas egzaminu maturalnego przygotował serwis E-Korepetycje.net

Facebook Comments