Sprawdź swój poziom z angielskiego

Opublikowany w serwisie e-korepetycje.net test poziomujący z angielskiego w szybki sposób pozwala na określenie stopnia jego znajomości. Test składający się 40 zamkniętych pytań został przygotowany przez szkołę językową online – Chatterbox.pl.

Arkusz oceny zawiera 40 pytań o różnym stopniu trudności. Egzaminowany ma do wyboru 3 odpowiedzi, z czego tylko jedna z nich jest poprawna. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, użytkownik otrzymuje wynik w postaci określenia jednego z 6 poziomów stopnia zaawansowania. Test umożliwia sprawdzenie wiedzy z języka angielskiego od poziomu A1, czyli elementary (podstawowego), do poziomu C2, czyli proficiency (biegłego). Najwyższy poziom, czyli C2 odpowiada zdanemu egzaminowi CPE.

Wstępna weryfikacja stopnia znajomości języka jest niezbędną informacją dla nauczyciela, który na tej podstawie może opracować skuteczny program dalszego nauczania. Uczeń zaś ma możliwość samodzielnego określenia poziomu swojej wiedzy przed podjęciem nauki w szkole czy u korepetytora, a następnie sprawdzenie swoich postępów poprzez ponowne wypełnienie tego samego testu sprawdzającego.

Zachęcamy wszystkie osoby uczące się angielskiego do wzięcia udziału w teście.

Facebook Comments