Zmiany w maturze i egzaminie ósmoklasisty. Co to oznacza?

tytuł artykułu

Resort edukacji w czwartek poinformował o planowanych zmianach w egzaminach w przyszłym roku. Jak podkreślili, chodzi o zmiany jednorazowe, incydentalne związane z wprowadzeniem nauki zdalnej zamiast stacjonarnej z powodu pandemii. Zmiana ma dotyczyć przede wszystkim uwzględnienia tego, co nie mogło być zrealizowane podczas lekcji. Jak podaje MEN, do końca grudnia będą gotowe przepisy, a także aneksy do informatorów, dzięki którym będzie można spokojnie przygotować się do egzaminów. Poinformowano również, że po opublikowaniu ostatecznej wersji wymagań egzaminacyjnych, opracowane zostaną arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Następnie zostaną one udostępnione szkołom i zdającym w marcu 2021 r., na około 2 miesiące przed egzaminami w maju 2021 r.

Co zmieni się na maturze i egzaminie ósmoklasisty? 

Najwyraźniej egzaminy zostaną przeprowadzone na podstawie zawężonego zakresu wymagań podstawy programowej. Wymagany zakres wiedzy będzie ograniczony o 20-30 %. Zapowiedziano także, że matury ustne zostaną zachowane, a sposób ich przeprowadzenia będzie dostosowany do aktualnych wymogów epidemiologicznych w kraju, z zachowaniem bezpieczeństwa. Zmianie uległy też arkusze egzaminacyjne. W serwisie e-korepetycje.net znajdziecie artykuł, w którym szczegółowo zostały opisane zmiany, jakie zaszły w egzaminach: https://www.e-korepetycje.net/aktualnosci/zmiany-w-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym

Zmiany w arkuszach egzaminacyjnych w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego:

  • zmniejszenie zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, m.in obniżony zostanie ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej (poziom A2)
  • zmniejszenie o 5 punktów liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (90 minut)
  • ograniczeniu i dostosowaniu zakresu struktur gramatycznych (które są opublikowane w Informatorach o egzaminie z poszczególnych języków).

Facebook Comments