Causative have

Zastosowanie

Formy „causative have” / „have something done” używamy, gdy mówimy, że coś zostało dla nas zrobione (jest właśnie robione lub będzie zrobione). My sami danej czynności nie wykonaliśmy, zrobił to dla nas ktoś inny. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce, gdy coś komuś zlecamy, zatrudniamy kogoś do zrobienia czegoś.

Budowa

Konstrukcja z „causative have” wygląda następująco:

Podmiot, (który jest beneficjentem czynności) + have (w odpowiednim czasie) + rzeczownik (obiekt, na którym dokonuje się czynność) + imiesłów Past Participle (III forma czasownika)

Przykłady:

  • We had our car cleaned.
  • I am going to have my hair dyed.
  • She is having her navel pierced now.
  • He should have his tooth pulled tomorrow.
  • Will you have a birthday – cake baked by this cake shop?

W języku angielskim może wystąpić też konstrukcja „get something done”, która ma identyczne zastosowanie, jak „have something done” i możemy ich używać zamiennie:
I got my house built ten years ago.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *