Nowy darmowy e-book o czasach angielskich

Prezentujemy Wam nowy, darmowy e-book: Czasy angielskie w pigułce. Zawiera on prezentację 16 czasów wraz z omówieniem budowy zdań oraz z listą typowych okoliczników danego czasu.

Czytaj całość... Nowy darmowy e-book o czasach angielskich

Future Simple in the Past

Jest to czas przyszły prosty (future simple) w przeszłości (in the past). Używamy go do opisania, co ktoś myślał bądź powiedział w przeszłości, a co odnosiło się do wydarzeń mających nastąpić w przyszłości.

Czytaj całość... Future Simple in the Past

Future Perfect in the Past

Można powiedzieć, że jest to czas Future Perfect użyty w kontekście przeszłości – o wydarzeniu przyszłym (future) mówiliśmy bowiem w przeszłości (in the past), a zakończenie wskazanej czynności miało się skończyć przed określonym momentem (perfect) w przyszłości.

Czytaj całość... Future Perfect in the Past

Future Perfect Continuous in the Past

Czasu tego używamy w odniesieniu do czynności przyszłej (future), o której mówiliśmy w przeszłości (in the past). Chodzi o wydarzenie, które miało trwać przez określony czas do wskazanego momentu w przyszłości (perfect) i dodatkowo jest w nim podkreślona ciągłość trwania (continuous).

Czytaj całość... Future Perfect Continuous in the Past

Future Continuous in the Past

Czasu tego używamy, kiedy chcemy powiedzieć, że jakieś wydarzenie w przeszłości (future) miało trwać przez określony czas (continuous), ale mówimy o nim w przeszłości (in the past). Używamy go również w mowie zależnej i w okresach warunkowych: drugim oraz mieszanym.

Czytaj całość... Future Continuous in the Past