Dopełniacz saksoński

Dopełniacz saksoński określa przynależność rzeczy do danej osoby czy zwierzęcia. Jeśli chcemy powiedzieć coś np. o samochodzie kolegi, możemy użyć dwóch form:

  1. This is the car of my friend. – To jest samochód mojego przyjaciela.
  2. This is my friend’s car. – To jest samochód mojego przyjaciela.

Oba powyższe zdania oznaczają to samo, ale drugie zdanie jest zbudowane właśnie za pomocą dopełniacza saksońskiego, czyli dodania końcówki „-’s” do rzeczownika określającego posiadacza i tej formy się częściej używa. Jeśli jednak rzeczownik kończy się na literę „s”, dodajemy sam apostrof, np.:

  1. This is my friend’s car. – To jest samochód mojego przyjaciela.
  2. This is my parents’ car. – To jest samochód moich rodziców.

W taki właśnie sposób możemy przedstawiać znajomych, rodzinę itp.:

– My name is Jan Kowalski.
– My brother’s name is Krzysztof Kowalski.
– My mother’s name is Anna Kowalska.
– Krzysztof’s wife’s name is Agnieszka Kowalska.

Na początku była wspomniana forma „of”. Stosujemy ją zawsze mówiąc o przedmiotach bądź miejscach, np. I can’t see the roof of the house.

Oto inne przykłady dopełniacza saksońskiego z książki pt. „Język angielski – Repetytorium gramatyczne z ćwiczeniami” – B. Jasińska, J. Jaślan, M. Woytowicz-Neymann (str. 29):

– our teachers’ books – książki naszych nauczycieli (wystarczy sam apostrof dodany do „teacher”, bez kolejnego „-s”);
– the women’s dresses – sukienki kobiet (w tym przypadku liczba mnoga nie kończy się na „-s”, więc stosujemy ogólną zasadę dodania zarówno apostrofu, jak i „-s” tuż po nim);
– my father-in-law’s car – samochód mojego teścia (widzimy rzeczownik złożony, do którego dodajemy „-’s” na samym końcu);
– somebody else’s idea – pomysł kogoś innego;
– Lilian and Andrew’s parents – rodzice Lilian i Andrzeja (wymieniono kilka osób, jeśli rodzice są zarówno Lilian, jak i Andrzeja);
– Lilian’s and Andrew’s books – książki Lilian i Andrzeja (w tym przypadku chodzi o oddzielne książki każdego z nich. Gdyby oni kupili je razem, „-’s” dodalibyśmy tylko do ostatniego podmiotu, tak jak w zdaniu wyżej).

Inne ciekawe przykłady użycia dopełniacza saksońskiego:

– a three weeks’ holiday – trzytygodniowy urlop;
– today’s newspaper – dzisiejsza gazeta;
– at arm’s length – na dystans;
– the sun’s eclipse – zaćmienie słońca;
– at the baker’s – u piekarza;
– to the baker’s – do piekarza.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *