Future Continuous in the Past

Opis czasu Future continuous in the past

Czasu tego używamy, gdy:

  • chcemy powiedzieć, że jakaś czynność w przeszłości miała trwać przez jakiś czas w przyszłości, (np. I was sure that I would be learning hard the following day. – Byłam pewna, że następnego dnia będę się ciężko uczyć).
  • w mowie zależnej, gdzie zastępuje czas Future Continuous, (np. He told us that he would be flying to New York at one p.m. – Powiedział nam, że o pierwszej po południu będzie leciał do Nowego Jorku).
  • w II okresie warunkowym lub mieszanym (np. If I had a car I would be going to my friend now. – Gdybym miał samochód, jechałbym teraz do mojego przyjaciela).

Budowa zdania twierdzącego

Zdanie twierdzące w czasie Future Continuous in the Past konstruujemy zgodnie z poniższym schematem:

Podmiot + would (should) + be + czasownik z końcówką „ing” + reszta zdania She thought + we + would + be + watching + TV in the afternoon. (Ona sądziła, że po południu będziemy oglądać telewizję).

Budowa zdania przeczącego

W celu utworzenia zdania przeczącego w czasie Future Continuous in the Past, słówko „not” stawiamy po „would”. W mowie nieoficjalnej możemy zastosować skrót „wouldn’t”.

Podmiot + would (should) + not + be + czasownik z końcówką „ing”+ reszta zdania She thought + we + would + not + be + watching + TV in the afternoon. (Ona sądziła, że po południu nie będziemy oglądać telewizji).

Budowa pytania

Aby utworzyć pytanie w czasie Future Continuous in the Past, stosujemy inwersję, czyli przestawiamy słówko „would” przed podmiot.

Would + podmiot + be + czasownik z koncówką „ing” + reszta pytania Would + we + be + watching + TV in the afternoon? (Oglądalibyśmy telewizję po południu?)

Przykłady zdań:

  • I was said that he would not be teaching our class next year. (Powiedziano mi, że on nie będzie nas uczył w przyszłym roku).
  • Her parents supposed that she would be working the following week. (Jej rodzice przypuszczali, że ona będzie pracować w następnym tygodniu.)
  • Would you be eating so much if you were fat? (Jadłbyś tak dużo, gdybyś był gruby?)

Facebook Comments