Future Continuous in the Past

Future Continuous in the Past to czas w języku angielskim, który odnosi się do czynności, która miała być kontynuowana w przyszłości z perspektywy czasu przeszłego. Czas Future Continuous in the Past jest bardzo często używany z czasem Past Simple lub Past Coninuous.

Czas Future Continuous in the Past – kiedy go używamy

Czasu Future Continuous in the Past używamy, gdy mówimy o:

 1. Zdarzeniach, które miały trwać lub być wykonywane w przyszłości, ale mówimy o nich z perspektywy przeszłości.
 • He said that he would be playing tennis at this time tomorrow. (Powiedział, że o tej porze jutro będzie grał w tenisa.)
 • They were worried that the baby would be crying when they got home. (Byli zaniepokojeni, że dziecko będzie płakać, gdy wrócą do domu.)
 • I thought that you would be sleeping at this time of the day. (Myślałem, że o tej porze dnia będziesz spać.)
 • They were sure that the sun would still be shining when they got to the beach. (Byli pewni, że słońce nadal będzie świecić, gdy dotrą na plażę.)
 • She believed that she would have finished the project by Friday. (Uważała, że skończy projekt do piątku.)
 • He was hoping that the train would still be running when he got to the station. (Miał nadzieję, że pociąg nadal będzie kursował, gdy dotrze na stację.)

Budowa zdania twierdzącego w czasie Future Continuous in the Past

Podmiot + would be + czasownik z końcówką -ing

 • They said he would be studying the whole day.

Zdania twierdzące w Future Continuous in the Past budujemy używając operatora would be oraz czasownika z końcówką -ing.

Uwaga! Analogicznie do czasu Future Simple in the Past, do stworzenia czasu Future Continuous in the Past używamy Past Simple (lub Past Continuous) w pierwszej części zdania, który jest potrzebny do umieszczenia zdania w przeszłości.

Budowa zdania przeczącego w czasie Future Continuous in the Past

Podmiot + would + not + be + czasownik z końcówką -ing

 • They said he wouldn’t be studying the whole day.

Przeczenia w Future Continuous in the Past budujemy przez dodanie słowa not do would (wersja skrócona: wouldn’t).

Budowa zdania pytającego w czasie Future Continuous in the Past

Did + podmiot + would be + czasownik z końcówką -ing

 • Did they say that he would be studying the whole day?

Pytania w Future Continuous in the Past zadajemy do pierwszej części zdania, która jest w czasie Past Simple (lub Past Continuous – wtedy zaczynamy pytania od was/were). Dlatego też, tworzenie pytania zaczynamy od operatora did.

Okoliczniki czasu Future Continuous in the Past

Zdania w czasie Future Continuous in the Past często zaczynają się od:

 • I thought – myślałem
 • I hoped – miałem nadzieję
 • They were certain – byli pewni
 • I imagined – wyobrażałem sobie
 • I expected – oczekiwałem
 • I believed – wierzyłem

Używamy w nich następujących okoliczników tego czasu:

 • by the end of + okres czasu – do końca
 • by the time + określony moment w przyszłości – do czasu
 • tomorrow – jutro
 • next week/month/year – w przyszłym tygodniu/miesiącu/roku
 • in a week/month/year – za tydzień/miesiąc/rok
 • later – później
 • at some point – w pewnym momencie
 • when – kiedy
 • still – wciąż

fot.: Thomas Reimer

Facebook Comments