Future Continuous

Opis czasu Future Continuous

Future Continuous to czas przyszły ciągły, który stosujemy w następujących sytuacjach:

 • czynność, która będzie trwała w danym momencie w przyszłości, będzie niedokonana;
 • chęć wyrażenia uprzejmego zapytania (np. Will you be taking breakfast early tomorrow? – Będziesz jutro jadła wcześniej śniadanie?).

Budowa zdania twierdzącego

Podmiot + will + be + czasownik (z końcówką „ing”) + reszta zdania
I + will + be + watching TV + at 8 pm.
(O 20 będę oglądać TV.)

Budowa zdania przeczącego

Podmiot + will + not + be + czasownik (z końcówką „ing”) + reszta zdania
I + will + not + be + watching TV + at 8 pm.
(Nie będę oglądać TV o 20.)

Budowa pytania

Will + podmiot + be + czasownik (z końcówką „ing”) + reszta zdania
Will + you + be + watching TV + at 8 pm?
(Czy będziesz oglądać TV o 20?)

„Will” i „shall”

Zwykle po podmiocie stosuje się „will”, jednak w 1 osobie liczby zarówno pojedynczej, jak i mnogiej, w zdaniach twierdzących i przeczących, możemy je zastąpić słówkiem „shall”, co jednak stosuje się wyjątkowo rzadko. Forma z „shall” jest używana tylko w Wielkiej Brytanii (w USA nie) i jest formą grzecznościową.

Formy ściągnięte

Formy ściągnięte w zdaniu twierdzącym wyglądają tak samo dla „will” i „shall”:

 • I will/shall = I’ll
 • you will/shall = you’ll
 • he/she/it will/shall = he’ll/she’ll/it’ll
 • we will/shall = we’ll
 • they will/shall = they’ll

Formy ściągnięte w zdaniu przeczącym:

 • will not = won’t
 • shall not = shan’t

Przykłady zdań

 • I will be learning all day tomorrow. – Jutro będę się uczyć cały dzień.
 • He will be cleaning the dishes at 2 pm. – On będzie zmywał naczynia o 14.
 • What will you be doing this time next year? – Co będziesz robił za rok o tej samej porze? (w tym samym czasie)

Facebook Comments