Future Continuous

Future Continuous to czas przyszły ciągły. Służy on do opisu czynności, które będą trwały w określonym momencie w przyszłości lub w trakcie określonego czasu w przyszłości.

Czas Future Continuous – kiedy go używamy

Czasu Future Continuous używamy, gdy mówimy o:

 1. Planowanych aktywnościach, które będą trwały w określonym momencie w przyszłości:
 • I will be studying for the exam tomorrow. (Będę się uczyć do egzaminu jutro.)
 • They will be travelling to Paris next week. (Będą podróżować do Paryża w przyszłym tygodniu.)
 • She will be working at the hospital all day. (Będzie pracować w szpitalu cały dzień.)
 1. Spekulacjach na temat przyszłych wydarzeń:
 • Most likely, they will be celebrating their victory. (Najprawdopodobniej będą świętować swoje zwycięstwo.)
 • She will be missing her family when she moves abroad. (Ona będzie tęsknić za rodziną, kiedy wyjedzie za granicę.)
 • They will probably be visiting their friends next summer holidays. (Oni prawdopodobnie będą odwiedzać swoich znajomych w przyszłe wakacje.)
 1. Czynnościach rutynowych, które będą trwały w przyszłości:
 • As always, she will be spending time with her family during Christmas. (Jak zwykle, ona będzie spędzać czas ze swoją rodziną podczas Świąt Bożonarodzeniowych.)
 • Marcus will be playing football on Sunday. (Marcus będzie grał w piłkę nożną w niedzielę.)
 • As every Wednesday afternoon, I will be shopping. (Jak w każde środowe popołudnie, będę robiła zakupy.)

Budowa zdania twierdzącego w czasie Future Continuous

 Podmiot + will be + czasownik z końcówką -ing

 • David will be playing basketball all day tomorrow.

Zdania twierdzące w Future Continuous budujemy, używając operatora will be oraz czasownika w z końcówką -ing.

Budowa zdania przeczącego w czasie Future Continuous

                                            Podmiot + will not be + czasownik z końcówką -ing

 • David won’t be playing basketball all day tomorrow.

Przeczenia w Future Continuous budujemy, dodając not do operatora will.

Budowa zdania pytającego w czasie Future Continuous

Will + podmiot + be + czasownik z końcówką -ing

 • Will David be playing basketball all day tomorrow? Yes, he will.
 • What will they be doing at this time next week? They will be travelling to Greece.

Pytania w Future Continuous tworzymy również przez inwersję, zamieniając podmiot z operatorem will, a następnie dodając be, a po nim czasownik z końcówką -ing.

W pytaniach szczegółowych zaimek pytający jest na pierwszym miejscu.

Czasowniki modalne „will” i „shall”

Standardowo w czasie przyszłym po podmiocie występuje czasownik modalny„will”. Jednakże w 1 osobie liczby pojedynczej i mnogiej (ja, my) Brytyjczycy czasem zastępują go czasownikiem „shall”. Forma ta jest formą grzecznościową i dość formalną, stosowaną wyłącznie w Wielkiej Brytanii (w USA nie). Zdarza się, że jest ona stosowana także dla pozostałych osób, jednak należy to do rzadkości.

Formy ściągnięte

Formy ściągnięte dla „will” i „shall” wyglądają identycznie, tj.:

 • I will/shall = I’ll
 • we will/shall = we’ll

Formy ściągnięte w zdaniu przeczącym wyglądają już inaczej:

 • will not = won’t
 • shall not = shan’t

Okoliczniki czasu Future Continuous

 • at this time tomorrow – o tej samej porze jutro
 • by 5 pm tomorrow – do godziny 17 jutro
 • all day tomorrow – cały dzień jutro
 • next week at this time – za tydzień o tej samej porze
 • in 2 hours – za 2 godziny
 • for the next few hours – przez kolejne kilka godzin
 • while – podczas gdy

fot.: MarekPhotoDesign.com

Facebook Comments