Future Perfect Continuous in the Past

Future Perfect Continuous in the Past to czas, którego używamy do wyrażania czynności, o której mówiliśmy w przeszłości i która miała trwać przez określony czas aż do konkretnego momentu w przyszłości.

Czas Future Perfect Continuous in the Past – kiedy go używamy

Czasu Future Perfect Continuous in the Past używamy, gdy mówimy o:

 1. Czynności, która miała trwać do określonego momentu w przyszłości przez konkretny okres czasu:
 • They said that she would have been swimming for three hours by that time. (Mówili, że do tego czasu pływałaby już przez trzy godziny.)
 • Mark said that he would have been running for four hours by the time we got home. (Mark mówił, że biegałby już przez trzy godziny do czasu jak wróciliśmy do domu.)
 • I thought, my mum would have been sitting in her garden for an hour by the time it got dark. (Myślałam, że moja mama siedziałaby już przez trzy godziny w swoim ogrodzie, zanim się ściemniło.)

Budowa zdania twierdzącego w czasie Future Perfect Continuous in the Past

Podmiot + would have been + czasownik z końcówką -ing

 • She hoped she would have been eating healthy for three weeks by then.

Zdania twierdzące w Future Perfect Continuous in the Past budujemy używając operatora would have been (would’ve been) oraz czasownika w trzeciej formie.

Uwaga! Tak jak w każdym czasie future in the past, w pierwszej części zdania używamy czasu Past Simple (lub Past Continuous), który jest potrzebny do umieszczenia zdania w przeszłości.

Budowa zdania przeczącego w czasie Future Perfect Continuous in the Past

Podmiot + would + not + have been + czasownik z końcówką -ing

 • She hoped she wouldn’t have been eating unhealthy for three weeks by then.

Przeczenia w Future Perfect Continuous in the Past budujemy przez dodanie słowa not do would (would not/wouldn’t).

Budowa zdania pytającego w czasie Future Perfect Continuous in the Past

Did + podmiot + would have been + czasownik z końcówką -ing

 • Did you think she would have been eating healthy for three weeks by then?

Pytania w Future Perfect Continuous in the Past zadajemy do pierwszej części zdania, która jest w czasie Past Simple. Dlatego też, tworzenie pytania zaczynamy od operatora did (lub were/was, gdy pierwsza część zdania jest zbudowana za pomocą czasu Past Continuous).

Okoliczniki czasu Future Perfect Continuous in the Past

 • for + okres czasu – od jakiegoś czasu do teraz
 • by the end of + okres czasu – do końca
 • by + określony moment w przyszłości – do…

 

 • I thought – myślałem
 • I hoped – miałem nadzieję
 • They were certain – byli pewni
 • I imagined – wyobrażałem sobie
 • I expected – oczekiwałem
 • I believed – wierzyłem

fot.: Thomas Reimer

Facebook Comments