Future Perfect Continuous

Opis czasu

Future Perfect Coninuous to czas przyszły. Stosujemy go kiedy mówimy o czynności / wydarzeniu / sytuacji, ktOra na ogół już jakiś czas trwa i będzie trwać do określonego momentu w przyszłości. Ważne jest trwanie tej czynności przez pewien czas, jej ciągłość.

Czasu tego możemy użyć również w przypadkach, gdy chcemy pokazać skutek czy efekt czynności z przyszłości.

Zdania twierdzące:

Podmiot + will + have + been + czasownik w formie podstawowej + ing + reszta zdania

np.

His friends + will + have + been + waiting + for him for two hours.

Zdania przeczące:

Podmiot + will + not + have + been + czasownik w formie podstawowej + ing + reszta zdania

np.

I + will + not + have + been + eating + meat for two years by June.

Pytania:

Will + podmiot + have + been + czasownik w formie podstawowej + ing + reszta pytania

np.

Will + Mark + have + been + learning + in France for two months by next Monday.

Charakterystyczne przysłówki częstotliwości:

 • all – cały, – np. all the morning, all day
 • since – od, – np. since Monday
 • for – od, – np. for two weeks
 • by do, – np. by next Monday
 • how long…? – od jak dawna…?

Przykłady

 • My Dad will be very tired when he gets back home because he will not have been resting for all two days.
 • I will have been reading my new book for two hours before my friend comes to see me.
 • Will your sister have been preparing food for the party for two hours by 3 o’clock?
 • My boyfriend and I will have been dating for five months by September.
 • Ted won’t have been going to work for a week by Tuesday.
 • Before we come to Warsaw, my son will have been sleeping for three hours.

Facebook Comments