Future Perfect in the Past

Future Perfect Simple in the Past to, inaczej mówiąc, czas Future Perfect Simple, który został użyty w kontekście przeszłości. Oznacza to, że w przeszłości mówiliśmy o czynności, która miała zostać zakończona przed określonym momentem w przyszłości.

Czas Future Perfect Simple in the Past – kiedy go używamy

Czasu Future Perfect Simple in the Past używamy, gdy mówimy o:

 1. Zdarzeniach, które miały zostać zakończone przed określonym momentem w przyszłości, z perspektywy czasu przeszłego:
 • I hoped I would have learned how to ride a bike by the end of this year. (Miałem nadzieję, że nauczę się jeździć na rowerze do końca tego roku. – ale tego nie zrobiłem)
 • My parents said they would have finished renovating the house by the time I came back from college. (Moi rodzice powiedzieli, że skończą remont domu do czasu mojego powrotu z college’u. – ale tak się nie stało)
 • I thought she would have written the report by this time. (Myślałem, że ona napisze raport do tego czasu.)

Budowa zdania twierdzącego w czasie Future Perfect Simple in the Past

Podmiot + would have + czasownik w trzeciej formie

 • I thought I would have finished my studies by the time I was 30.

Zdania twierdzące w Future Perfect Simple in the Past budujemy używając operatora would have  (would’ve) oraz czasownika w trzeciej formie.

Uwaga! Tak jak w każdym czasie future in the past, w pierwszej części zdania używamy czasu Past Simple (lub Past Continuous), który jest potrzebny do umieszczenia zdania w przeszłości:

 • She said she would have helped you by now.

Budowa zdania przeczącego w czasie Future Perfect Simple in the Past

Podmiot + would not + have + czasownik w trzeciej formie

 • I thought I wouldn’t have finished my studies by the time I was 30.

Przeczenia w Future Perfect Simple in the Past budujemy przez dodanie słowa not do would (would not/wouldn’t).

Budowa zdania pytającego w czasie Future Perfect Simple in the Past

Did + podmiot+ would have + czasownik w trzeciej formie

 • Did you think she would have said yes to your proposal?

Analogicznie do innych czasów future in the past, pytania w Future Perfect Simple in the Past zadajemy do pierwszej części zdania, która jest w czasie Past Simple. Dlatego też tworzenie pytania zaczynamy od operatora did (lub were/was, gdy pierwsza część zdania jest zbudowana za pomocą czasu Past Continuous).

Okoliczniki czasu Future Perfect Simple in the Past

 • by the end of + okres czasu – do końca
 • by the time – do …

 

 • I thought – myślałem
 • I hoped – miałem nadzieję
 • They were certain – byli pewni
 • I imagined – wyobrażałem sobie
 • I expected – oczekiwałem
 • I believed – wierzyłem

fot.: Thomas Reimer

Facebook Comments