Future Simple in the Past

Future Simple in the Past to czas przyszły w przeszłości, który służy do opisu wydarzeń, które odbyły się w przeszłości i były wówczas postrzegane jako przyszłe. Innymi słowy, używamy konstrukcji future in the past, aby wyrazić, co ktoś myślał lub planował zrobić w przeszłości, ale co nie zostało zrealizowane w momencie, w którym mówimy.

Czas Future Simple in the Past – kiedy go używamy

Czasu Future Simple in the Past używamy, gdy mówimy o:

 1. Zdarzeniach, które były planowane lub przewidywane w przeszłości, ale które nie zostały jeszcze zrealizowane w momencie, w którym mówimy.
 • When I was in college, I thought I would be a doctor by now. (Kiedy byłem na studiach, myślałem, że będę już teraz lekarzem.)
 • She thought that she would have finished her project by the end of the week. (Myślała, że skończy swój projekt do końca tygodnia.)
 • He believed that he would have travelled to every continent by the time he turned thirty. (On wierzył, że odwiedzi każdy kontynent do czasu, gdy skończy trzydzieści lat.)
 • When I was a child, I thought that I would be an astronaut when I grew up. (Kiedy byłem dzieckiem, myślałem, że zostanę astronautą gdy dorosnę.)
 • She believed that she would have finished the project by Friday. (Uważała, że skończy projekt do piątku.)
 • They thought that they would be married by now. (Myśleli, że do teraz będą już po ślubie.)
 • Mark said he would come. (Mark powiedział, że przyjdzie.)

Budowa zdania twierdzącego w czasie Future Simple in the Past

Podmiot + would + czasownik w bezokoliczniku

Podmiot + was/were going to + czasownik w bezokoliczniku

 • I thought I would be a doctor by now.
 • I thought I was going to be a doctor by now.

Zdania twierdzące w Future Simple in the Past budujemy używając operatora would lub was/were going to oraz czasownika w bezokoliczniku.

Uwaga! Do stworzenia czasu Future Simple in the Past używamy również czasu Past Simple (lub Past Continuous) w pierwszej części zdania, który jest potrzebny do umieszczenia zdania w przeszłości:

 • I said I would help you.
 • They thought he would become a policeman.

Budowa zdania przeczącego w czasie Future Simple in the Past

Podmiot + would + not + czasownik w bezokoliczniku

Podmiot + was/were going to + not +  czasownik w bezokoliczniku

 • She didn’t think she would have time to finish the project.
 • She didn’t think she was going to have time to finish the project.

Przeczenia w Future Simple in the Past budujemy przez dodanie słowa not do would lub was/were. Bardzo często używamy również skróconej formy tych przeczeń, tj. wouldn’t, wasn’t/weren’t.

Budowa zdania pytającego w czasie Future Simple in the Past

Did + podmiot + would + czasownik w bezokoliczniku

Did + podmiot + was/were going to +  czasownik w bezokoliczniku

 • Did you think you would stay in this city for so long?
 • Did you think you were going to stay in this city for so long?

Pytania w Future Simple in the Past zadajemy do pierwszej części zdania, która jest w czasie Past Simple (lub Past Continuous – wtedy zaczynamy pytania od was/were). Dlatego też tworzenie pytania zaczynamy od operatora did.

Okoliczniki czasu Future Simple in the Past

 • by the end of + okres czasu – do końca
 • by + określony moment w przyszłości – do …
 • I thought – myślałem
 • I hoped – miałem nadzieję
 • They were certain – byli pewni
 • I imagined – wyobrażałem sobie
 • I expected – oczekiwałem
 • I believed – wierzyłem

 

 • tomorrow – jutro
 • next week/month/year – w przyszłym tygodniu/miesiącu/roku
 • in a week/month/year – za tydzień/miesiąc/rok
 • soon – wkrótce
 • later – później
 • when – kiedy
 • at some point – w pewnym momencie

fot.: Thomas Reimer

Facebook Comments