Amerykański vs. brytyjski angielski – jakie są różnice?

Język angielski jest oficjalnym językiem w ponad 50 krajach. To oznacza m.in., że na świecie istnieje co najmniej kilkadziesiąt odmian tego języka. Na pewno wiesz, że najczęściej używane odmiany to brytyjska i amerykańska, ale czy zdajesz sobie sprawę, jakie są między nimi różnice?

 

Wymowa – różnice 

  • Wymowa “r” – w brytyjskim języku wymawia się “r”, jeżeli za literą znajduje się samogłoska. Możesz to zobaczyć w wyrazach takich jak np. great czy pure. Natomiast w odmianie amerykańskiej “r” wymawiane jest praktycznie zawsze wyraźnie. 
  • Wymowa “t” – Amerykanie często pomijają tą głoskę, znajduje się na końcu wyrazu, np. cut, cat, what. Brytyjczycy z kolei wypowiadają tą frazę w normalny sposób. 
  • Wymowa “j” – w angielskim amerykańskim “j” jest pomijane, kiedy występuje po  /t, d, n, l, s, z/. Natomiast w brytyjskim angielskim to nie występuje. 
  • Długość samogłosek – brytyjski akcent na ogół charakteryzuje się znacznie dłuższym wypowiadaniem samogłosek, co może być spowodowane omijaniem “r”, choć nie zawsze. W wyrazach, które nie zawierają “r” również możemy to zauważyć. 
  • Sposób akcentowania – różnice dotyczą również samej melodii językowej. Brytyjczycy wyraźnie akcentują najważniejsze słowa w zdaniach, a Amerykanie podwyższają intonację od słowa, na które pada główny akcent w zdaniu. 

 

Gramatyka – różnice

  • Shall – W angielskim brytyjskim, często stosuje się shall z pierwszą osobą liczby pojedynczej (I) i mnogiej (we)  zamiast will w sytuacjach formalnych. 
  • Get – Brytyjska odmiana czasownika nieregularnego get odbywa się w następujący sposób: get – got – got. W wersji amerykańskiej III forma get to po prostu gotten
  • Past Simple i Present Simple – Brytyjczycy wolą stosować czas Present Simple, natomiast Amerykanie częściej używają Past Simple. 
  • Past Perfect – Amerykanie używają najczęściej tego czasu, kiedy mowa o czynnościach, które nastąpiły bezpośrednio jedna po drugiej w przeszłości.


Słownictwo – różnice 

Wszelkie różnice między amerykańskim angielskim, a brytyjskim angielskim najlepiej dostrzec w słownictwie. Wiele rzeczy codziennego użytku jest określana w zupełnie inny sposób, np.

Wariant brytyjski

Wariant amerykański

Znaczenie 

Bill  Check Rachunek 
Biscuit Cookie Ciasteczko
Lift Elevator Winda
Sweets Candy Słodycze 
Shop Store Sklep 

 

Interpunkcja – różnice 

Zapisywanie dat – Brytyjczycy stosują zapis dat identyczny do naszego, Amerykanie na pierwszym miejscu stawiają miesiąc, a dopiero na drugim dzień.
Samogłoski – w brytyjskim wyrazach, gdzie obok siebie są dwie samogłoski ae lub oe, Amerykanie zapisują tylko z -e. np. estrogen – estrogen

 

To tylko kilka z najważniejszych różnic między brytyjskim angielskim, a amerykańskim. Czy jednak przeszkadzają one w skutecznej komunikacji? Raczej nie ma to wielkiego znaczenia. Co prawda niektóre słowa mogą być niezrozumiałe dla obu stron, ale mimo to komunikacja nie powinna stanowić problemu. 

 

Facebook Comments