Posted in Gramatyka angielska Konstrukcje gramatyczne

Wish

Wyrażenie „I wish” oznacza – „chciałbym” lub „żałuję, że nie”. Może wystąpić w 3 typach zdań: I wish + czas przeszły (Past Simple, Past Continuous) Forma „I wis” przypomina w tym przypadku nieco II okres warunkowy. Tę konstrukcję stosujemy, kiedy mówimy o swoich życzeniach odnoszących się do teraźniejszej sytuacji, ale też i do przyszłości. W języku oficjalnym po formie „I… Czytaj całość
Czytaj całość... Wish
Posted in Gramatyka angielska Konstrukcje gramatyczne

Strona bierna

Zastosowanie Strony biernej używamy gdy chcemy, aby zdanie brzmiało bardziej oficjalnie i obiektywnie. Często strona bierna występuje w tekstach pisanych, ogłoszeniach, prasie, itp. Stosujemy ją również gdy chcemy podkreślić co się z danym podmiotem dzieje kiedy wykonawca czynności nie jest znany, jest oczywisty lub jest nieważny lub też kiedy celowo nie chcemy go z jakiegoś powodu wymieniać. Ponadto używamy tej… Czytaj całość
Czytaj całość... Strona bierna
Posted in Gramatyka angielska Konstrukcje gramatyczne

Dopełniacz saksoński

Dopełniacz saksoński określa przynależność rzeczy do danej osoby czy zwierzęcia. Jeśli chcemy powiedzieć coś np. o samochodzie kolegi, możemy użyć dwóch form: This is the car of my friend. – To jest samochód mojego przyjaciela. This is my friend’s car. – To jest samochód mojego przyjaciela. Oba powyższe zdania oznaczają to samo, ale drugie zdanie jest zbudowane właśnie za pomocą… Czytaj całość
Czytaj całość... Dopełniacz saksoński
Posted in Gramatyka angielska Konstrukcje gramatyczne

There is, there are

„There is” oznacza „jest, znajduje się”, a „there are” – „są, znajdują się”. „There is/are” używamy, jeśli chcemy wskazać gdzie znajduje się dany przedmiot. Budowa zdania z użyciem tej konstrukcji wygląda następująco: ZDANIA TWIERDZĄCE Dla rzeczowników w liczbie pojedynczej: There + is + rzeczownik w liczbie pojedynczej + reszta zdania There + is + a book + on the table… Czytaj całość
Czytaj całość... There is, there are
Posted in Gramatyka angielska Konstrukcje gramatyczne

Liczba mnoga

Istnieje kilka zasad dotyczących tworzenia liczby mnogiej. Najczęściej tworzy się nią przez dodanie końcówki -s do formy pojedynczej. Należy także usunąć sprzed wyrazu „a” lub „an„, ponieważ stawia się je tylko przed liczbą pojedynczą: – a sister (siostra) – sisters (siostry) – a cat (kot) – cats (koty) – an apple (jabłko) – apples (jabłka) – an elevator (winda) –… Czytaj całość
Czytaj całość... Liczba mnoga
Posted in Gramatyka angielska Konstrukcje gramatyczne

Causative have

Zastosowanie Formy „causative have” / „have something done” używamy, gdy mówimy, że coś zostało dla nas zrobione (jest właśnie robione lub będzie zrobione). My sami danej czynności nie wykonaliśmy, zrobił to dla nas ktoś inny. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce, gdy coś komuś zlecamy, zatrudniamy kogoś do zrobienia czegoś. Budowa Konstrukcja z „causative have” wygląda następująco: Podmiot, (który jest beneficjentem… Czytaj całość
Czytaj całość... Causative have
Posted in Gramatyka angielska Konstrukcje gramatyczne

Have vs Have got

Zdania twierdzące Zarówno „have”, jak i „have got” oznaczają „mieć”. Często oba te zwroty mogą być stosowane zamiennie, jednak od wyboru zależy konstrukcja zdań, np. a) I have a beautiful garden. – Mam piękny ogród. b) I have got a beautiful garden. – Mam piękny ogród. W przypadku zdań twierdzących, jak widać powyżej, po „have” dodaje się „got” u to… Czytaj całość
Czytaj całość... Have vs Have got