Liczba mnoga

Istnieje kilka zasad dotyczących tworzenia liczby mnogiej. Najczęściej tworzy się nią przez dodanie końcówki -s do formy pojedynczej. Należy także usunąć sprzed wyrazu „a” lub „an„, ponieważ stawia się je tylko przed liczbą pojedynczą:

– a sister (siostra) – sisters (siostry)
– a cat (kot) – cats (koty)
– an apple (jabłko) – apples (jabłka)
– an elevator (winda) – elevators (windy)

W przypadku gdy określamy dany rzeczownik, określenie to wstawia się pomiędzy przedimkiem a rzeczownikiem, np. an honest man (uczciwy mężczyzna), a great party (świetna impreza).

Czasem od tej zasady są wyjątki. Jeśli rzeczownik w liczbie pojedynczej kończy się na literę: -s, -ss, -ch, -sh, -x (tzw. „syczące” końcówki) lub -o, liczbę mnogą tworzy się przez dodanie do końcówki -es: 

– a kiss (pocałunek) – kisses (pocałunki)
– a watch (zegarek) – watches (zegarki)
– a fox (lis) – foxes (lisy)
– a tomato (pomidor) – tomatoes (pomidory)

Wyjątki:

W niektórych wyrazach kończących się na -o nie dodaje się końcówki -es (tak jak jest napisane wyżej) tylko -s. Zasadę tą stosuje się w przypadku rzeczowników obcego pochodzenia:

– a kilo (kilogram) – kilos (kilogramy)
– a disco (dyskoteka) – discos (dyskoteki)
– a piano (pianino) – pianos (pianina)
– a video (wideo) – videos (widea)

Zwykle jeśli rzeczownik w liczbie pojedynczej kończy się na literę -y, aby utworzyć liczbę mnogą należy zamienić -y na -i oraz dodać końcówkę -es. W skrócie, -y zamieniamy na -ies:

– a baby (dziecko) – babies (dzieci)
– a secretary (sekretarka) – secretaries (sekretarki)

Jeśli jednak przed -y znajduje się samogłoska, wystarczy dodać samo -s:

– a day (dzień) – days (dni)
– a boy (chłopiec) – boys (chłopcy)

Liczba mnoga nieregularna

Niestety w niektórych przypadkach trzeba się po prostu nauczyć liczby mnogiej. Na szczęście takich wyjątków jest niewiele, a poniżej wypisane są najczęściej używane:

– a man (mężczyzna) – men (mężczyźni)
– a woman (kobieta) – women (kobiety)
– a person (osoba) – people (ludzie)
– a mouse (mysz) – mice (myszy)
– a foot (stopa) – feet (stopy)
– a tooth (ząb) – teeth (zęby)
– a sheep (owca) – sheep (owce)
– a fish (ryba) – fish (ryba)*
– a child (dziecko) – children (dzieci)
– a brother (brat) – brethren (bracia)**

* Istnieje forma „fishes” ale dotyczy ona kilku gatunków ryb, a nie sztuk.
** Dotyczy tylko braci zakonnych.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *