Liczby i liczebniki porządkowe

1 – one – first
2 – two – second
3 – three – third
4 – four – fourth
5 – five – fifth
6 – six – sixth
7 – seven – seventh
8 – eight – eight
9 – nine – ninth
10 – ten – tenth
11 – eleven – eleventh
12 – twelve – twelfth
13 – thirteen – thirteenth
14 – fourteen – fourteenth
15 – fifteen – fifteenth
16 – sixteen – sixteenth
17 – seventeen – seventeenth
18 – eighteen – eighteenth
19 – nineteen – nineteenth
20 – twenty – twentieth
30 – thirty – thirtieth
40 – forty – fortieth
50 – fifty – fiftieth
60 – sixty – sixtieth
70 – seventy – seventieth
80 – eighty – eightieth
90 – ninety – ninetieth
100 – one hundred – one hundredth

Powyżej najpierw widzimy liczbę, a potem utworzony z niej liczebnik porządkowy. Stosuje się go np. przy mówieniu kto był na którym miejscu w wyścigu, na którym piętrze ktoś mieszka itp., np.:

John was the third. – John był trzeci.
I live on the first floor. – Mieszkam na pierwszym piętrze.

Aby ze zwykłej liczby utworzyć liczebnik porządkowy (pierwszy, drugi, trzeci itd.) należy dopisać do niego końcówkę „-th” i poprzedzić go słówkiem „the”.

Tylko niektóre liczebniki porządkowe odchodzą nieco od tej zasady i np. od liczby five liczebnikiem porządkowym jest the fifth.

W przypadku pełnych dziesiątek, liczebnik porządkowy tworzymy to w trochę inny sposób, a mianowicie zamieniamy końcówkę „-ty” na „-tieth”.

Facebook Comments