Past Continuous

Opis czasu

Czas Past Continuous opisuje przeszłe zdarzenia niedokonane, trwające w danym momencie w przeszłości, a także czynności odbywające się w tym samym czasie bądź przerwane przez inną czynność. Używamy go również opisując rozwijającą się sytuację (np. Robiło się ciemno. – It was getting dark.).

Zdania twierdzące

Aby utworzyć zdanie twierdzące, należy skonstruować je w następujący sposób:

Podmiot + was/were + czasownik (z końcówką „ing”) + reszta zdania
np.:
I + was + watching + TV at 7 pm.
(Oglądałam TV o 19.)

– was – przeszła forma czasownika „to be” stosowana dla 1 i 3 osoby liczby pojedynczej (I – ja, he – on, she – ona, it – to/ono);
– were – przeszła forma czasownika „to be” stosowana dla 2 osoby liczby pojedynczej oraz wszystkich osób w liczbie mnogiej (you – ty/wy, we – my, they – oni/one).

Zdania przeczące

Aby zaprzeczyć, wstawiamy przeczenie „not” po „was/were”(was not = wasn’t, were not = weren’t).

Szyk zdania przeczącego wygląda następująco:

Podmiot + was/were + not + czasownik (z końcówką „ing”) + reszta zdania
np.:
I + was + not + watching TV + at 7 pm.
(Nie oglądałam TV o 19.)

Pytania

Pytania tworzymy przez tzw. inwersję, czyli przestawienie was/were na początek zdania:

Was/were + podmiot + czasownik (z końcówką „ing”) + reszta zdania
np.:
Were + you + watching + TV at 7 pm?
(Czy oglądałaś TV o 19?)

Typowe okoliczniki czasu

  • yesterday at 7 pm – wczoraj o 19
  • then – wtedy
  • at that time – w tym momencie

Przykłady zdań

  • I was taking a shower when you came. – Brałam prysznic kiedy przyszedłeś. (Czynność trwająca pewien okres czasu została przerwana przez przyjście znajomego).
  • It was getting dark. – Robiło się ciemno. (Sytuacja rozwoju.)
  • When I was reading a book, Mary was talking on the phone. – Kiedy czytałam książkę, Mary rozmawiała przez telefon. (Dwie sytuacje trwające równocześnie.)
  • Yesterday at 1 pm we were having dinner. – Wczoraj o 13 jedliśmy obiad. (Czynność trwająca w pewnym momencie w przeszłości)

Facebook Comments