Past Continuous

Past Continuous jest czasem przeszłym niedokonanym, oznacza to, że służy do opisu czynności wykonywanych w przeszłości, które nie zostały jeszcze zakończone.

Czas Past Continuous – kiedy go używamy

Czasu tego używamy do:

 1. Opisu czynności, które trwały w określonym momencie w przeszłości:
 • At 7 pm yesterday, I was watching TV. (Wczoraj o 19:00 oglądałem telewizję.)
 • At 8 am this morning, he was drinking coffee and reading a book. (Dzisiaj rano o 8:00 on pił kawę i czytał książkę.)
 • In 1996 my sister was studying in London. (W roku 1996 moja siostra studiowała w Londynie.)
 1. Opisu czynności, które wypełniały dłuższy okres czasu w przeszłości:
 • They were playing boardgames all evening. (Oni grali w gry planszowe cały wieczór.)
 • She was studying for her exams all night. (Ona uczyła się na egzaminy całą noc.)
 • I was watching TV all day yesterday. (Oglądałam wczoraj telewizję przez cały dzień.)
 1. Opisu długich czynności, które zostały przerwane przez krótszą czynność:

W tym przypadku czynność „przerywającą” drugą czynność tworzymy za pomocą czasu Past Simple.

 • She was driving to work when her car broke down. (Jechała samochodem do pracy, gdy jej samochód się zepsuł.)
 • They were having dinner when the phone rang. (Oni jedli obiad, gdy zadzwonił telefon.)
 • We were playing basketball when it started to rain. (Graliśmy w koszykówkę, gdy zaczęło padać.)
 1. Opisu równoległych wydarzeń lub czynności, które toczyły się w tym samym czasie w przeszłości:
 • I was working on my project while they were playing games. (Pracowałem nad moim projektem, podczas gdy oni grali w gry.)
 • They were studying English while we were learning French. (Oni uczyli się angielskiego, podczas gdy my uczymy się francuskiego.)
 • He was cooking dinner while she was setting the table. (On gotował obiad, podczas gdy ona nakrywała do stołu.)

Budowa zdania twierdzącego w czasie Past Continuous

Podmiot + was/were + czasownik z końcówką -ing

 • He was studying for his exam all night. (Uczył się do egzaminu przez całą noc.)

W zdaniu twierdzącym w czasie Past Continuous używamy czasownika to be w czasie przeszłym (was w 1. i 3. osobie l. pojedynczej, were w pozostałych osobach) oraz dodajemy końcówkę -ing do czasownika głównego.

Budowa zdania przeczącego w czasie Past Continuous

Podmiot + was/were + not + czasownik z końcówką -ing

 • He wasn’t studying for his exam all night. (Nie uczył się do egzaminu przez całą noc.)

Konstrukcja zdania przeczącego w czasie Past Continuous składa się z: podmiotu, zaprzeczenia not, czasownika posiłkowego „be” w czasie przeszłym oraz czasownika z końcówką -ing.

Warto zauważyć, że was not oraz were not używa się również w formie skróconej, tj. wasn’t, weren’t.

Budowa zdania pytającego w czasie Past Continuous

Was/were + podmiot + czasownik z końcówką -ing

 • Was he studying for his exam all night? (Czy on uczył się do egzaminu przez całą noc?) Yes, he was. (Tak.)
 • Where was he studying for his exam all night? (Gdzie on się uczył do egzaminu przez całą noc?) He was studying for his exams in his room all night. (Uczył się do egzaminu przez całą noc w swoim pokoju.)

Zdania pytające w czasie Past Continuous tworzymy przez inwersję (podmiotu z czasownikiem to be).

W pytaniach szczegółowych zaimek pytający znajduje się na pierwszym miejscu.

Okoliczniki czasu Past Continuous

 • while – podczas gdy
 • when – kiedy
 • all day, all night, all evening – cały dzień, całą noc, cały wieczór
 • at the time – w danym momencie
 • at 9 o’clock, at midnight, at sunset – o  godzinie 9, o północy, o zachodzie słońca
 • for hours – godzinami
 • for a long time – przez długi czas

fot.: MarekPhotoDesign.com

Facebook Comments