Past Perfect Continuous

Past Perfect Continuous to czas, który opisuje czynność, która trwała w przeszłości przed inną czynnością lub momentem w przeszłości. W ten sposób Past Perfect Continuous wyraża długość trwania jakiegoś działania lub stanu przed jego zakończeniem.

Czas Past Perfect Continuous – kiedy go używamy

Czasu Past Perfect Continuous używamy, gdy mówimy o:

 1. Czynnościach, które trwały przez określony czas przed inną czynnością lub momentem w przeszłości:
 • I had been working for two hours when my boss called me. (Pracowałem przez dwie godziny, gdy mój szef do mnie zadzwonił.)
 • She had been driving for three hours before she stopped for a break. (Jechała samochodem przez trzy godziny, zanim zrobiła przerwę.)
 • They had been waiting for the train for an hour when it finally arrived. (Czekali na pociąg przez godzinę, kiedy w końcu przyjechał.)
 1. Czynnościach, które były kontynuowane w przeszłości, ale już się zakończyły:
 • I was tired because I had been running all day. (Byłem zmęczony, bo biegałem cały dzień.)
 • She was covered in flour because she had been baking all morning. (Była cała posypana mąką, bo piekła cały ranek.)
 • Had they been cleaning? The room looked great. (Czy oni sprzątali? Pokój wyglądał świetnie.)

Budowa zdania twierdzącego w czasie Past Perfect Continuous

Podmiot + had + been + czasownik+ing

 • Anna had been exercising for two weeks before she got sick. (Ania ćwiczyła już 2 tygodnie zanim zachorowała.)

Budowa zdania przeczącego w czasie Past Perfect Continuous

Podmiot + had not + been + czasownik w formie -ing

 • Anna hadn’t been exercising for two weeks before she got sick. (Ania nie ćwiczyła przez 2 tygodnie zanim zachorowała.)

Budowa zdania pytającego w czasie Past Perfect Continuous

Had + podmiot + been + czasownik+ing

 • Had Anna been exercising for two weeks before she got sick? (Czy Ania ćwiczyła przez 2 tygodnie przed zachorowaniem?)
 • How long had Anna been exercising before she got sick? (Jak długo Ania ćwiczyła zanim zachorowała?)

W pytaniach szczegółowych zaimek pytający znajduje się na pierwszym miejscu.

Okoliczniki czasu Past Perfect Continuous

 • all day – cały dzień
 • all month – cały miesiąc
 • all year – cały rok

how long – jak długo

for + okres czasu – OD jakiegoś czasu do teraz, np.

 • for a long time – od dawna
 • for two hours – od dwóch godzin
 • for many days – od wielu dni
 • for eight months – od ośmiu miesięcy

 since + moment w przeszłości – OD jakiegoś momentu w przeszłości do teraz, np.

 • since Friday – od piątku
 • since July – od lipca
 • since 1996 – od roku 1996
 • since he was a teenager – odkąd był nastolatkiem

fot.: MarekPhotoDesign.com

Facebook Comments