Past Perfect Continuous

Opis czasu Past Perfect Continuous

Past Perfect Continuous to czas przeszły niedokonany (można też powiedzieć – zaprzeszły niedokonany), który stosujemy w następujących sytuacjach:

 • czynność trwająca do momentu rozpoczęcia innej czynności (mp. I had been waiting for you for an hour before you came. – Czekałam na Ciebie godzinę zanim przyszłaś.). Podkreślamy przy tym ile dana czynność trwała;
 • po „wish” (np. I wish I hadn’t been running so fast because now I’m tired. – Żałuję, że biegłam tak szybko, bo teraz jestem zmęczona.);
 • w zdaniach w III okresie warunkowym bądź w tzw. „mixach” składających się m.in. z III okresu warunkowego (np. You wouldn’t be so tired now if you hadn’t been running so fast. – Gdybyś nie biegła tak szybko, nie byłabyś tak zmęczona.);
 • w mowie zależnej, kiedy przytaczamy zdanie dotyczące przeszłości, wtedy cofamy czas Past Continuous do Past Perfect Continuous (np. He said that he had been waiting for his girlfriend for 3 hours. – Powiedział, że czekał na swoją dziewczynę 3 godziny.).

Budowa zdania twierdzącego

Podmiot + had + been + czasownik z końcówką „-ing” + reszta zdania
He + had + been + drinking coffee + before she came.
(On pił kawę zanim ona przyszła.)

Budowa zdania przeczącego

Podmiot + had + not + been + czasownik z końcówką „-ing” + reszta zdania
He + had + not + been + drinking coffee + before she came.
(On nie pił kawy przed jej przyjściem.)

Budowa pytania

Pytania w czasie Past Perfect Continuous tworzymy przez inwersję, czyli przestawienie szyku – przesunięcie had na początek zdania:

Had + podmiot + been + czasownik z końcówką „-ing” + reszta zdania
Had + you + been + drinking coffee + before she came?
(Czy piłeś kawę zanim ona przyszła?)

Jak widać na przykładzie powyższych zdań, użycie czasu Past Perfect Continuous łączy się z użyciem czasu Past Simple, ponieważ ukazuj uprzedniość pewnego zdarzenia względem innego. Dlatego też często w takich zdaniach używamy „before – zanim” albo „after – po”.

Typowe okoliczniki czasu

 • since – od + określony moment w przeszłości (np. od poniedziałku – since Monday)
 • for – od + okres czasu (np. przez 2 lata – for two years)

Przykłady zdań

 • I had been driving for 4 hours before I got to Warsaw. – Jechałem przez 4 godziny zanim dotarłem do Warszawy.
 • When I looked out of the window, I saw it had been raining all day. – Kiedy wyjrzałam przez okno, zobaczyłam, że cały dzień padał deszcz.
 • They hadn’t been talking to each other before they decided to meet. – Nie rozmawiali ze sobą bardzo długo zanim zdecydowali się spotkać.
 • If he hadn’t been working so hard all year, he wouldn’t have got promotion. – Nie dostałby awansu gdyby nie pracował tak ciężko przez cały rok.
 • Had it been raining all day before we came here? – Czy zanim tu przyjechaliśmy, deszcz padał cały dzień?
 • How long had you been waiting before you called her? – Jak długo czekałeś zanim do niej zadzwoniłeś?

Facebook Comments