Past Simple

Past Simple jest jednym z czasów przeszłych w języku angielskim. Służy on do opisywania wydarzeń, sytuacji lub czynności, które odbyły się w przeszłości i zostały już zakończone.

Czas Past Simple – kiedy go używamy

Czasu Past Simple używamy, gdy mówimy o:

 1. Przeszłych wydarzeniach, czynnościach, sytuacjach lub doświadczeniach:
 • I went to the park yesterday. (Poszedłem wczoraj do parku.)
 • We saw a great movie last night. (Wczoraj wieczorem obejrzeliśmy świetny film.)
 • They visited Paris last year. (Oni odwiedzili Paryż w zeszłym roku.)
 1. Nawykach i przyzwyczajeniach z przeszłości:
 • He woke up at 7 am everyday when he was a teenager. (Jak był nastolatkiem, wstawał codziennie o 7 rano.)
 • She always drank tea for breakfast. (Ona zawsze piła herbatę na śniadanie.)
 • They never went to bed before midnight. (Oni nigdy nie kładli się do łóżka przed północą.)
 1. Krótkich czynnościach, które następowały jedna po drugiej:
 • I woke up, brushed my teeth, and took a shower. (Obudziłem się, umyłem zęby i wziąłem prysznic.)
 • They ordered food, ate quickly, and left the restaurant. (Zamówili jedzenie, szybko zjedli i opuścili restaurację.)
 • She arrived at the airport, checked in, and boarded the plane. (Przyleciała na lotnisko, odprawiła się i wsiadła na pokład samolotu.)

Budowa zdania twierdzącego w czasie Past Simple

Podmiot + II forma czasownika

 • You played football yesterday. – Grałeś wczoraj w piłkę nożną.

W zdaniu twierdzącym w czasie Past Simple należy użyć drugiej formy czasownika.

W języku angielskim dzielimy czasowniki na:

 • regularne;
 • nieregularne.

Czasowniki regularne to czasowniki, których formy przeszłe są tworzone przez dodanie końcówki -ed do formy podstawowej czasownika, np.:

 • walk – walked
  I walked to the park yesterday. (Poszedłem do parku wczoraj.)
 • play – played  
  She played tennis last weekend. (Ona zagrała w tenisa w zeszły weekend.)
 • dance – danced
  They danced at the party all night. (Oni tańczyli na przyjęciu całą noc.)
 • work – worked
  We worked together on the project last week. (Pracowaliśmy razem nad projektem w zeszłym tygodniu.)

Czasowniki nieregularne to czasowniki, których formy przeszłe nie są tworzone przez dodanie końcówki -ed do formy podstawowej, jak ma to miejsce w przypadku czasowników regularnych. W czasie Past Simple używa się drugiej formy tych czasowników, np.:

 • have – had
  She had a hard day at work yesterday. (Ona miała wczoraj ciężki dzień w pracy.)
 • do – did
  She did her homework. (Ona zrobiła swoją pracę domową.)
 • go – went
  They went to the beach last Friday. (Oni pojechali na plażę w zeszły piątek.)
 • eat – ate
  He ate a sandwich for lunch. (On zjadł kanapkę na lunch.)

Budowa zdania przeczącego w czasie Past Simple

Podmiot + didn’t + czasownik w formie podstawowej

 • You didn’t play football yesterday. – Nie grałeś wczoraj w piłkę nożną.

W zdaniu przeczącym w czasie Past Simple używamy operatora did not (skrót: didn’t), a następnie czasownika w formie podstawowej.

Budowa zdania pytającego w czasie Past Simple

Did + podmiot + czasownik w formie podstawowej

 • Did you play football yesterday? Yes, I did.
 • Where did you play football yesterday? I played football in Warsaw yesterday.

W zdaniu pytającym w czasie Past Simple używamy operatora did oraz podmiotu, a następnie czasownika w formie podstawowej.

W pytaniach szczegółowych zaimek pytający znajduje się na pierwszym miejscu.

Okoliczniki czasu Past Simple

 • yesterday – wczoraj
 • 2 days ago, 10 months ago – dwa dni temu, dziesięć miesięcy temu
 • last week, last winter, last year – w zeszłym tygodniu, w zeszłą zimę, w zeszłym roku
 • in May, in 1985, in the 17th century – w maju, w roku 1985, w 17 wieku
 • in 2020 – w 2020 r.
 • then – wtedy
 • when – kiedy

fot.: MarekPhotoDesign.com

Facebook Comments