Present Continuous

Opis czasu

Czasu Present Continuous używamy jeśli mówimy o:

 • czynnościach, które odbywają się w chwili mówienia o nich – możemy powiedzieć, że w tej chwili czytamy książkę albo uczymy się angielskiego, często w tych zdaniach na koniec piszemy „now” (teraz) albo „at the moment” (w tej chwili);
 • stanach chwilowych, np.
  I’m staying in a hotel until I find a new flat. – Zostaję w hotelu dopóki nie znajdę nowego mieszkania.
 • Narzekaniu na czyjeś zachowanie, np.
  Why are you being so naughty today? – Dlaczego jesteś dzisiaj taki niegrzeczny? (Oznacza to, że zwykle osoba ta jest grzeczna, a w danym dniu wyjątkowo inaczej się zachowuje. Gdyby zawsze była niegrzeczna, zastosowalibyśmy czas Present Simple bo określałby on czynność powtarzającą się.)
 • Zmianie stanu bądź o rozwoju, np.
  People are drinking more and more coffee. – Ludzie piją coraz to więcej kawy.
 • Zaplanowanej od pewnego czasu czynności, np.
  I’m going to the cinema tonight. – Idę do kina dzisiaj wieczorem.

Zdania twierdzące

Szyk zdania twierdzącego wygląda następująco:

Podmiot + „to be” (w odpowiedniej formie) + czasownik z końcówką „-ing” + reszta zdania
np.
I + am + eating + chocolate now.
(Jem czekoladę.)

Forma „to be” zależy od podmiotu:

– I am = I’m
– you are = you’re
– he/she/it is = he’s/she’s/it’s
– we are – we’re
– they are = they’re

Zdania przeczące

Szyk zdania przeczącego wygląda następująco:

Podmiot + „to be” (w odpowiedniej formie) + not + czasownik z końcówką „-ing” + reszta zdania
np.
I + am + not + eating + chocolate now.
(Nie jem czekolady.)

Forma „to be” zależy od podmiotu:

– are not = aren’t
– is not = isn’t

Pytania

Szyk zdania przeczącego to inwersja, czyli zamiana miejscami potmiotu z „to be” w odpowiedniej formie:

„To be” (w odpowiedniej formie) + podmiot + czasownik z końcówką „-ing” + reszta zdania?
np.
Am + I + eating + chocolate now?
(Czy jem teraz czekoladę?)

Forma „to be” zależy od podmiotu:

– are not = aren’t
– is not = isn’t

Typowe okoliczniki czasu

 • now (teraz), at the moment (w tej chwili), at present (obecnie).

Przykłady zdań

 • I’m going home. – Idę do domu.
 • Greg’s going to the cinema with Pauline on Friday. – Greg idzie do kina z Pauliną w piątek. (to zdanie dotyczy przyszłości, ustalonego spotkania)
 • I’m not watching TV at the moment. – Nie oglądam TV w tej chwili.
 • Susan’s not reading a book. – Susan nie czyta książki.

Facebook Comments