Present Perfect Continuous

Opis czasu Present Perfect Continuous

Zasady czasu Present Perfect Continuous są podobne do czasu Present Perfect z tą różnicą, że Continuous jest formą ciągłą. Stosujemy go w następujących sytuacjach:

 • czynność, która rozpoczęła się w przeszłości i nadal trwa(np. Czekam na Ciebie już prawie godzinę. – I have been waiting for you for almost an hour.);
 • skutek czynności przeszłej ciągłej widoczny bądź odczuwalny w teraźniejszości (np. Jestem zmęczona, ponieważ biegłam przez 15 minut. – I am tired because I have been running for 15 minutes.);

Budowa zdania twierdzącego

Podmiot + have/has been + czasownik z końcówką „-ing” + reszta zdania
I + have + been running + for 15 minutes.
(Biegłam przez 15 minut.)

– have – stosuje się dla 1 i 2 osoby liczby pojedynczej oraz wszystkich osób liczby mnogiej (I – ja, you – ty/wy, we – my, they – oni/one);
– has – stosuje się dla 3 osoby liczby pojedynczej (he – on, she – ona, it – to/ono).

Budowa zdania przeczącego

Podmiot + have/has not been + czasownik z końcówką „-ing” + reszta zdania
I + have not been running + for 15 minutes.
(Nie biegałam przez 15 minut.)

Budowa pytania

Pytania w czasie Present Perfect Continuous tworzymy przez inwersję, czyli przestawienie szyku – przesunięcie have/has na początek zdania:

Have/has + podmiot + been + czasownik z końcówka „-ing” + reszta zdania
Have + you + been + running + for 15 minutes or half an hour?
(Biegłaś przez 15 minut czy pół godziny?)

Typowe okoliczniki czasu

 • since – od + określony moment w przeszłości (np. od poniedziałku – since Monday)
 • for – od + okres czasu (np. przez 2 lata – for two years)

Formy ściągnięte

 • I have = I’ve
 • you have = you’ve
 • he has/she has/it has = he’s/she’s/it’s
 • we have = we’ve
 • they have = they’ve

Przykłady zdań

 • She has been reading this book for over an hour. – Ona czyta tę książkę ponad godzinę.
 • I’ve been eating dinner for 20 minutes and it’s cold now. – Jem obiad przez 20 minut i jest już zimny.

Facebook Comments