Present Perfect Continuous

Present Perfect Continuous to czas, który łączy w sobie Present Perfect i Present Continuous. Czas ten opisuje czynność, która rozpoczęła się w przeszłości i trwa nadal, albo właśnie się zakończyła, ale ma wciąż wpływ na teraźniejszość.

Czas Present Perfect Continuous – kiedy używamy

Czasu tego używamy, kiedy mówimy o:

 1. Działaniach, które zaczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej
 • I have been studying English for two years. (Uczę się angielskiego od dwóch lat.)
 • He has been waiting for me for three hours. (Czeka na mnie od trzech godzin.)
 • They have been feeling ill all week. (Oni czują się chorzy od tygodnia.)
 1. Skończonych działaniach, które mają wpływ na teraźniejszość
 • I am exhausted because I have been running all day. (Jestem wyczerpany, bo biegałem cały dzień.)
 • Barry has been baking all morning and the kitchen is a mess. (Barry piekł cały poranek i w kuchni jest bałagan.)
 • Has she been cleaning? It smells great in here. (Czy ona sprzątała? Bardzo ładnie tu pachnie.)

Budowa zdania twierdzącego w czasie Present Perfect Continuous:

Podmiot + have/has + been + czasownik+ing

 • Mark has been working on this project for two weeks. (Mark pracuje nad tym projektem od dwóch tygodni.)

Budowa zdania przeczącego w czasie Present Perfect Continuous:

Podmiot + have not/has not + been + czasownik w formie -ing

 • Mark hasn’t been working on this project for two weeks. (Mark nie pracuje nad tym projektem od dwóch tygodni.)

Budowa zdania pytającego w czasie Present Perfect Continuous:

Have/has + podmiot + been + czasownik+ing

 • Has Mark been working on this project for two weeks? (Czy Mark pracuje nad tym projektem od dwóch tygodni?)
 • How long has Mark been working on this project? (Jak długo Mark pracuje nad tym projektem?)

W pytaniach szczegółowych zaimek pytający znajduje się na pierwszym miejscu.

Okoliczniki czasu Present Perfect Continuous:

 • all day – cały dzień
 • all morning – cały ranek
 • how long? – jak długo

for + okres czasu – OD jakiegoś czasu do teraz, np.

 • for a long time – od dawna
 • for two hours – od dwóch godzin
 • for many days – od wielu dni
 • for eight months – od ośmiu miesięcy

 since + moment w przeszłości – OD jakiegoś momentu w przeszłości do teraz, np.

 • since Friday – od piątku
 • since July – od lipca
 • since 1996 – od roku 1996
 • since he was a teenager – odkąd był nastolatkiem

fot. PX Media (stock.adobe.com/pl/contributor/205521343/px-media)

Facebook Comments