Present Perfect

Present Perfect (lub Present Perfect Simple) to czas, który łączy przeszłość i teraźniejszość, podkreślając związek między nimi.

Czas Present Perfect – kiedy go używamy

Czasu tego używamy, gdy mówimy o:

 1. Zdarzeniach, które miały miejsce w nieokreślonej przeszłości a ich skutki, czy też konsekwencje mają wpływ na teraźniejszość:
 • Kevin has broken his leg. (Kevin złamał nogę – i teraz nie może chodzić.)
 • I have lost my keys. (Zgubiłem klucze – i wciąż ich nie znalazłem.)
 • Mike hasn’t left home yet. (Mike nie wyszedł jeszcze z domu – jeszcze tam jest.)
 1. Zdarzeniach, które trwają od pewnego momentu w przeszłości do chwili obecnej:
 • We have lived in Germany for two years. (Mieszkamy w Niemczech od 2 lat.)
 • She has had a new dishwasher since January. (Ona ma nową zmywarkę od maja.)
 • They have been married since 1956. (Oni są małżeństwem od 1956 roku.)
 1. Czynnościach, które właśnie się skończyły:
 • I have just finished my homework. (Właśnie skończyłem moje zadanie domowe.)
 • She has just left the office. (Ona właśnie wyszła z biura.)
 • They have just arrived at school. (Oni właśnie przyjechali do szkoły.)
 1. Doświadczeniach życiowych oraz czynnościach, które miały miejsce w przeszłości, ale nie określono czasu ich wykonania.
 • I have never eaten seafood. (Nigdy nie jadłam owoców morza.)
 • Have you ever been to Dubai? (Czy byłeś kiedyś w Dubaju?)
 • She has read that book. (Ona przeczytała tą książkę.)

Budowa zdania twierdzącego w czasie Present Perfect:

Podmiot + have/has + czasownik w trzeciej formie*

 • He has painted this room.

* Czasownik regularny z końcówką -ed lub czasownik nieregularny.

Kiedy używamy have, a kiedy has? Have stosujemy do wszystkich osób poza III osobą liczby pojedynczej – to właśnie do niej używamy has (She has, He has, It has).

Budowa zdania przeczącego w czasie Present Perfect:

Podmiot + have not/has not + czasownik w trzeciej formie:

 • He has not painted this room. = He hasn’t painted this room.

Budowa zdania pytającego w czasie Present Perfect:

Have/Has + podmiot + czasownik w trzeciej formie

 • Has he painted this room?
 • How has he painted his room?

W pytaniach szczegółowych zaimek pytający jest na pierwszym miejscu.

Okoliczniki czasu Present Perfect Simple:

for + okres czasu – OD jakiegoś czasu do teraz, np.

 • for a long time – od dawna
 • for two hours – od dwóch godzin
 • for many days – od wielu dni
 • for eight months – od ośmiu miesięcy

since + moment w przeszłości – OD jakiegoś momentu w przeszłości do teraz , np.

 • since Friday – od piątku
 • since July – od lipca
 • since 1996 – od roku 1996
 • since he was a teenager – odkąd był nastolatkiem

Możemy użyć także poniższych określeń:

 • already – już (w zdaniach twierdzących i pytających)
 • yet – jeszcze (w zdaniach przeczących)
 • yet – już (w zdaniach pytających)
 • ever – kiedykolwiek
 • just – właśnie
 • lately – ostatnio
 • never – nigdy
 • recently – niedawno
 • so far – jak dotąd

fot. PX Media (stock.adobe.com/pl/contributor/205521343/px-media)

Facebook Comments