Present Perfect

Opis czasu Present Perfect

Present Perfect to czas, który sprawia sporo trudności początkującym uczniom, głównie ze względu na to, że nie ma polskiego odpowiednika. Jest to czas łączący w pewien sposób przeszłość z teraźniejszością. To co go charakteryzuje, to ścisły związek z teraźniejszością, a stosujemy go w następujących sytuacjach:

 • czynność, która dopiero co się zakończyła i nie ma podanego konkretnego momentu w przeszłości (np. On właśnie wyszedł. – He has just left.);
 • skutek czynności przeszłej widoczny w teraźniejszości (np. Zjadłam dużo i nie jestem już głodna. – I have eaten a lot and I’m not hungry any more.);
 • czynność, która rozpoczęła się w określonym momencie w przeszłości, ale trwa do chwili obecnej (np. Nie widziałam jej od roku. – I haven’t seen her for a year.);
 • czynność, która rozpoczęła się w nieokreślonym momencie w przeszłości, ale trwa do chwili obecnej (np. Zawsze ją lubiłam. – I have always liked her.);
 • czynności przeszłe, w których nie zaznaczono kiedy miały miejsce (np. Kupiłam samochód. – I have bought a car.)

Budowa zdania twierdzącego

Podmiot + have/has + III forma czasownika + reszta zdania
I + have + gone + to Scotland once.
(Pojechałam raz do Szkocji.)

– have – stosuje się dla 1 i 2 osoby liczby pojedynczej oraz wszystkich osób liczby mnogiej (I – ja, you – ty/wy, we – my, they – oni/one);
– has – stosuje się dla 3 osoby liczby pojedynczej (he – on, she – ona, it – to/ono).

Budowa zdania przeczącego

Podmiot + have/has + not + III forma czasownika + reszta zdania
I + have + not + gone + to Scotland.
(Nie pojechałam do Szkocji.)

Budowa pytania

Pytania w czasie Present Perfect tworzymy przez inwersję, czyli przestawienie szyku – przesunięcie have/has na początek zdania:

Have/has + podmiot + III forma czasownika + reszta zdania
Have + you ever + gone + to Scotland?
(Czy kiedykolwiek pojechałaś do Szkocji?)

Typowe okoliczniki czasu

 • since – od + określony moment w przeszłości (np. od poniedziałku – since Monday)
 • for – od + okres czasu (np. przez 2 lata – for two years)

Formy ściągnięte

 • I have = I’ve
 • you have = you’ve
 • he has/she has/it has = he’s/she’s/it’s
 • we have = we’ve
 • they have = they’ve

Przykłady zdań

 • He has just finished his homework. – On właśnie skończył pracę domową.
 • It is the first time I’ve eaten Chinese food. – Jem chińskie potrawy po raz pierwszy. (Zawsze po wyrażeniu „It is the first time…” stosujemy czas Present Perfect, ponieważ mowa jest o okresie całego naszego życia, czyli o okresie, który trwa obecnie.)
 • I’ve worked in this company for three years. – Pracuję w tej firmie od 3 lat.

Facebook Comments