Present Simple

Present Simple jest czasem teraźniejszym prostym, a używamy go w następujących sytuacjach:

 • Mówiąc o czynnościach typowych, rutynowych, powtarzających się, np.
  I often visit my aunt in summer. – (Ja) często odwiedzam moją ciocię w lecie.
 • Mówiąc o stanach, czynnościach stałych, np.
  I live in Warsaw. – Mieszkam w Warszawie.
 • Opisujemy cechy ludzi i przedmiotów, np.
  Joan has got black hair and blue eyes.
 • Opisujemy znane prawdy, fakty, np.
  Earth goes around the Sun. – Ziemia krąży wokół Słońca.
 • Czynności dziejące się w dłuższych okresach czasu, np.
  Tom lives in New York. – Tom mieszka w Nowym Yorku.
 • Opisywanie, streszczanie filmów (narracja)
 • W przysłowiach.
 • Oficjalnie ustalony termin wydarzenia, np.
  The match starts at 10 tomorrow. – Mecz zaczyna się jutro o 10.
 • W wyrażaniu uczuć: to love (kochać), to like (lubić), to hate (nienawidzić).
 • Czasu tego NIE UŻYWAMY mówiąc o czynnościach, które odbywają się w tej chwili.

Szyk zdania twierdzącego w czasie Present Simple wygląda następująco:

Podmiot + orzeczenie + reszta zdania
I + live + in Olsztyn
(Mieszkam w Olsztynie
He + lives + in Olsztyn
(On mieszka w Olsztynie)

Pamiętajmy o dodaniu końcówki „-s” do orzeczenia, jeśli mówimy o III osobie liczby pojedynczej (he, she, it).

Aby zaprzeczyć, wstawiamy przeczenie „do not” (don’t) albo „does not” (doesn’t w przypadku III osoby liczby pojedynczej i nie wstawiamy wtedy „-s” do orzeczenia). Szyk zdania wygląda następująco:

Podmiot + do/does not + orzeczenie + reszta zdania
I + do not + live + in Olsztyn
(Nie mieszkam w Olsztynie)
He + does not + live + in Olsztyn
(On nie mieszka w Olsztynie)

Pytania tworzymy przez dodanie przed zdaniem „do” albo „does” (w przypadku III osoby liczby pojedynczej, przy czym nie wstawiamy wtedy „-s” do orzeczenia). Szyk zdania wygląda następująco:

Do/does + podmiot + orzeczenie + reszta zdania?
Do + I + live + in Olsztyn?
(Czy ja mieszkam w Olsztynie?)
Does + he + live + in Olsztyn?
(Czy on mieszka w Olsztynie?)

 • often (często), usually (zwykle), always (zawsze), never (nigdy), ever (kiedykolwiek), rarely (rzadko), seldom (rzadko), frequently (często);
 • regularly (regularnie), occasionally (czasami), from time to time (od czasu do czasu);
 • every day (codziennie);
 • once a week (raz w tygodniu), 3 times a year (3 razy w roku), twice a day (2 razy dziennie), every 6 weeks (co 6 tygodni);
 • sometimes (czasami).

 

 • I often visit my parents. – Często odwiedzam swoich rodziców.
 • She gets up at 8 a.m. – Ona wstaje o 8 rano.
 • I don’t like Mondays. – Nie lubię poniedziałków.
 • He doesn’t work, he studies. – On nie pracuje tylko studiuje.
 • Do you want to go to the cinema with me? – Czy chcesz ze mną iść do kina?
 • Does he talk to you? – Czy on się do Ciebie odzywa?

Facebook Comments