Przedimki

Przedimki

Przedimki w języku angielskim poprzedzają w zdaniu rzeczowniki; nie mają odpowiednika w języku polskim. Przedimki dzielimy na określone i nieokreślone.

Przedimki nieokreślone

Do tej grupy należy przedimek „a” oraz „an”. Przedimki te stosujemy wyłącznie do rzeczowników w odniesieniu do policzalnych rzeczowników w liczbie pojedynczej, w stosunku do rzeczy, osób czy zwierząt, których nie znamy, lub, gdy o kimś/o czymś mówimy po raz pierwszy. Przedimek „an” stawiamy przed rzeczownikami zaczynającymi się od samogłoski lub niewymawialnej spółgłoski. W przypadku, gdy rzeczownik rozpoczyna się od spółgłoski, stawiamy przedimek „a”. Przedimek nieokreślony może też wystąpić w wyrażeniach określających ilość i w określeniach częstotliwości. Np.:

 • a mouse – mysz
 • a car – samochód
 • an egg – jajko
 • a lot of – dużo
 • once a month – raz w miesiącu

Przedimek określony

Przedimek określony „the” używamy:

w odniesieniu do rzeczowników w liczbie pojedynczej, w stosunku do konkretnych osób/rzeczy, o których wspomniano uprzednio lub które znamy; np.:

 • This is a man. The man is tall and handsome. (To jest mężczyzna. Mężczyzna jest wysoki i przystojny.)

w odniesieniu do rzeczowników w liczbie mnogiej, np.:

 • I saw the small cats yesterday. (Widziałem wczoraj małe kotki.)

w odniesieniu do rzeczowników niepowtarzalnych, jedynych w swoim rodzaju, np.:

 •  The sky is very cloudy today. (Niebo jest dzisiaj bardzo zachmurzone.)

przed nazwami rzek, mórz, oceanów, łańcuchów górskich, pustyń, np.:

 • They have seen the Pacific twice this year. (Widzieli Pacyfik dwa razy w tym roku.)

przed tytułami nadawanymi głowom państwa, np.:

 • I don’t like the Queen. (Nie lubię królowej.)

przed nazwami budynków użyteczności publicznej, np.:

 • Where is the Ritz? (Gdzie jest hotel Ritz?)

przed przymiotnikami określającymi grupę ludzi, przed nazwami narodowości, np.:

 • There is more and more the poor every year. (Co roku jest coraz więcej biednych.)

przed nazwami wydarzeń historycznych, np.:

 • My grandfather was born during the Second World War. (Mój dziadek urodził się w czasie II wojny światowej.)

przed przymiotnikami w stopniu najwyższym, np.:

 • I’m not the smallest in the class. (Nie jestem najmniejsza w klasie).

przed nazwami instrumentów, np.:

 • He can’t play the piano. (On nie potrafi grać na fortepianie.)

Przedimek zerowy

Przedimek zerowy to po prostu brak przedimka przed rzeczownikiem. W zdaniu nie stawiamy żadnego przedimka:
gdy mówimy o czymś w sensie ogólnym, np.:

 • I don’t like apples. (Nie lubię jabłek.)

przed nazwami jezior, wysp, gór, parków, np.:

 • I would like to see Mount Everest. (Chciałbym zobaczyć Mount Everest.)

przed nazwami miast, ulic, krajów, stanów, np.:

 • Could you tell me where Haller Street is, please? (Czy mógłbyś mi, proszę, powiedzieć,  gdzie jest ulica Hallera?)

przed nazwami własnymi, np.:

 • This is James. (To jest Jakub.)

przed nazwami posiłków, np.:

 • I have breakfast at seven a.m. (Jadam śniadanie o siódmej.)

przed nazwami dni, miesięcy, świąt, np.:

 • Let’s meet on Friday. (Spotkajmy się w piątek.)

przed nazwami przedmiotów szkolnych, np.:

 • We haven’t got maths today. (Nie mamy dzisiaj matematyki.)

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *