Question tags

Zastosowanie Question tags:

Forma „question tags” ma postać krótkiego pytania stawianego na końcu zdania, które w tłumaczeniu zbliżone są do „nieprawdaż?”, „prawda?” Konstrukcja ta może być użyta w celu zadania pytania retorycznego, dla uzyskania potwierdzenia lub rzadziej może pełnić rolę „prawdziwego” pytania.

Konstrukcja:

Jeżeli zdanie główne jest oznajmujące, to forma „question tags” występuje jako przeczenie i odwrotnie – jeżeli zdanie główne jest zdaniem przeczącym, to forma question tags występuje jako twierdzenie.

„Question tags” zawsze występuje w tym samym czasie gramatycznym co pierwsza część zdania i jest zbudowane przy pomocy operatora charakterystycznego dla danego czasu. Jeśli główna część zdania zawiera czasownik modalny, wówczas używamy go także w „question tags”.

„Question tags” dla pierwszej osoby liczby pojedynczej czasownika „to be” brzmi odpowiednio: „aren’t I”? „am I”?

Wyjątki:
  • Po formie „let’s” stosujemy „shall we”
  • Po formie rozkazującej stosujemy „will you”
Przykłady:
  • He wrote this e-mail for you, didn’t he?
  • Mark hadn’t known your wife earlier, had he?
  • We should help him, shouldn’t we?
  • She musn’t be late, must she?
  • I am very clever, aren’t I?
  • Don’t go to Mike today, will you?
  • Let’s go to visit our grandparents, shall we?

Facebook Comments