There is, there are

„There is” oznacza „jest, znajduje się”, a „there are” – „są, znajdują się”. „There is/are” używamy, jeśli chcemy wskazać gdzie znajduje się dany przedmiot. Budowa zdania z użyciem tej konstrukcji wygląda następująco:

ZDANIA TWIERDZĄCE

Dla rzeczowników w liczbie pojedynczej:
There + is + rzeczownik w liczbie pojedynczej + reszta zdania
There + is + a book + on the table
(Na stole znajduje się książka)

Dla rzeczowników w liczbie mnogiej:
There + are + rzeczownik w liczbie mnogiej + reszta zdania
There + are + two books + on the table
(Na stole znajdują się dwie książki)


PYTANIA

Aby utworzyć pytanie z użyciem konstrukcji „there is/are”, należy „is/are” przenieść na początek zdania. Jest to tzw. szyk przestawny/inwersja.

There is a book on the table – Is there a book on the table?
There are two books on the table – Are there two books on the table?

PRZECZENIA

Aby utworzyć przeczenie, należy dodać słówko „not” po „is” albo „are”.

There is a book on the table – There is not a book on the table
There are two books on the table – There are not two books on the table

Uwaga:
Jeśli przed rzeczownikiem znajduje się przedimek określony „the”, zwykle zaczynamy zdanie od podmiotu:

The computer is on my desk. – Komputer jest na moim biurku.
The books are on the table. – Książki są na stole.

Facebook Comments