I wish – konstrukcja zdania

Wyrażenie „I wish” tłumaczymy jako  „chciałbym (coś zrobić)” albo też „żałuję, że nie (zrobiłem czegoś)„. Konstrukcja ta występuje w 3 typach zdań:

I wish + czas przeszły (Past Simple / Past Continuous)

W tym przypadku konstrukcja zdań angielskich z wyrażeniem „I wish” przypomina II okres warunkowy. Skorzystamy z tej formy, mówiąc zarówno o swoich życzeniach odnoszących się do aktualnej sytuacji, jak i do opisywania przyszłości. W oficjalnym języku po wyrażeniu „I wish” częściej używamy formy „were” niż „was”.

 • I wish (that) I was (were) a bit thinner.
 • I wish I were you. You’ve got such a beautiful life. 
 • I wish she didn’t watch that movie with me. I prefer to watch it alone. 

I wish + czas Past Perfect

Tę konstrukcję zastosujemy w odniesieniu do zdarzeń w przeszłości, jeśli żałujemy, że coś się wydarzyło bądź wolelibyśmy, żeby to się nie stało. „I wish” tłumaczymy wtedy jako „Żałuję, że (coś się stało)” albo „Wolałbym, aby (coś się nie stało)„. Poniżej znajdują się przykłady zdań:

 • I wish I had finished that school. I would probably get this job now. 
 • I wish I hadn’t watched that movie at night. Now I’m scared. 

I wish + I would

To wyrażenie stosujemy w odniesieniu do przyszłości, kiedy chcielibyśmy, aby coś się wydarzyło, jednakże widzimy niewielką nadzieję na realizację tego. Tej konstrukcji używamy, mówiąc o czynności bądź akcji, a nie stanu.

 • I wish she would leave him and (she would) make him move out.
 • I wish my son would start playing tennis professionally.

Tej konstrukcji „I widh” użyjemy również do podkreślenia naszego niezadowolenia wywołanego czyimś zachowaniem.

 • I wish she would go to the doctor at last.
 • I wish you wouldn’t work so much.

Forma „I wish I would” nie występuje i jest niepoprawna. Możemy natomiast powiedzieć „I wish I could”.

Konstrukcje podobne do „I wish”

W języku angielskim istnieje kilka wyrażeń, po których — podobnie jak przy formie „I wish” w pierwszym punkcie — możemy zastosować czas przeszły, mówiąc o teraźniejszości. To pewna forma przypuszczenia i gdybania.

Najczęstsze wyrażenia: It’s time / it’s high time, if, if only, as if, as though, suppose, would rather, np.:

 • Mark, it’s time you went to bed.
 • If only I could swim faster.
 • Suppose you won a main prize, where would you go on vacation?
 • Imagine you won a main prize, where would you go on vacation?
 • I would rather you didn’t leave this town.

* Wyrażenie „I wish” stosujemy także podczas składania życzeń, np.:

I wish you all the best in your new flat.

Facebook Comments