Wish

Wyrażenie „I wish” oznacza – „chciałbym” lub „żałuję, że nie”. Może wystąpić w 3 typach zdań:

I wish + czas przeszły (Past Simple, Past Continuous)

Forma „I wis” przypomina w tym przypadku nieco II okres warunkowy. Tę konstrukcję stosujemy, kiedy mówimy o swoich życzeniach odnoszących się do teraźniejszej sytuacji, ale też i do przyszłości. W języku oficjalnym po formie „I wish” częściej używamy formy „were” niż „was”.

 • I wish (that) I was (were) in my own warm room.
 • I wish he didn’t drink his beer.

I wish + czas Past Perfect

Tę formę stosujemy, gdy mówimy o przeszłości, żałujemy, że coś się stało lub też, że coś się nie wydarzyło.

 • I wish he had finished that school.
 • I wish I had agreed to work for him.
 • I wish I hadn’t told her about it.

I wish + I would

To wyrażenie stosujemy mówiąc o przyszłości, kiedy chcemy, aby coś się wydarzyło, jednakże jednocześnie nie bardzo wierzymy, że to się spełni, jak też nie mamy zbytnio wpływu na zmianę danej sytuacji. Formy tej używamy wyłącznie w odniesieniu do czynności i akcji, nie stanów.

 • I wish he would divorce her.
 • I wish you would start swimming professionally.

Tej konstrukcji możemy użyć także do podkreślenia naszej irytacji, niezadowolenia wywołanego czyimś zachowaniem.

 • I wish he would go to the doctor at last.
 • I wish you wouldn’t play computer so long.

Forma „I wish I would” nie występuje i jest niepoprawna.

Konstrukcje podobne do „I wish”

W języku angielskim istnieje kilka wyrażeń, po których – podobnie jak przy formie „I wish” w pierwszym punkcie – stosujemy czas przeszły, a mimo to zdanie odnosi się do teraźniejszości. Nie jest to więc rzeczywistość, a raczej nasze przypuszczenia i „gdybania”. Najczęstsze wyrażenia: It’s time / it’s high time, if, if only, as if, as though, suppose, would rather, np.:

 • It’s time Mark went to bed.
 • If only I could sing.
 • Suppose you won a main prize, what would you do?
 • Imagine you won a main prize, what would you do?
 • I would rather you didn’t leave the country.

* Wyrażenie „I wish” stosujemy też składając życzenia: I wish you all the best in your new flat.

Facebook Comments