Zaimki osobowe

Zaimkami osobowymi są słówka takie jak: ja, ty, on, ona, ono/to, my, wy, oni. W języku angielskim są to następujące słowa:

– I (zawsze z wielkiej litery) – ja
– you – ty
– he – on
– she – ona
– it – ono/to

– we – my
– you – wy
– they – oni/one

W czasie Present Simple należy zwrócić szczególną uwagę na osobę, o której mowa. W przypadku 3 osoby liczby pojedynczej (he, she, it) do czasownika dodajemy końcówkę „-s” lub „-es”, np.

Susan goes to work by bus (Susan jeździ do pracy autobusem).

W czasie Present Perfect (Simple i Continuous) słówkiem zmieniającym się jest „have”, które w 3 osobie liczby pojedynczej przyjmuje formę „has”, np.

My friend has just moved to my city (Moja przyjaciółka właśnie przeprowadziła się do mojego miasta).

Past Simple i Past Continuous 1 i 3 osoba liczby pojedynczej (I, he, she, it) formą przeszłą od słówka „być” („to be”) jest „was”, podczas gdy w przypadku pozostałych osób jest to słówko „were”, np.

I was going to call you but I forgot about it (Miałam zamiar zadzwonić do Ciebie, ale zapomniałam).

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *