Matura międzynarodowa – zasady i różnice w porównaniu do tradycyjnej matury

Matura to egzamin końcowy, który w Polsce przeprowadzany jest w szkołach średnich i stanowi kluczowy element systemu edukacji. Jest to egzamin państwowy, który ocenia wiedzę i umiejętności uczniów po ukończeniu szkoły średniej. Matura międzynarodowa to międzynarodowy program edukacyjny, który otwiera drzwi do edukacji na uczelniach zagranicznych.

Sprawdź, jakie są różnice pomiędzy maturą tradycyjną a międzynarodową i jaką szkołę średnią wybrać dla swojego dziecka, by było kompleksowo przygotowane do zdawania międzynarodowego egzaminu dojrzałości.

Czym jest matura?

Egzamin maturalny odbywa się na koniec ostatniego roku nauki w liceum, technikum lub innej szkole średniej. Składa się z kilku części, w tym z pisemnych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych, takich jak język polski, matematyka i język obcy nowożytny, a także z dodatkowych egzaminów z wybranych przez ucznia przedmiotów.

Na podstawie wyników matury uczniowie mogą ubiegać się o miejsce na studiach wyższych. Matura jest również często wymagana przy ubieganiu się o pracę, szczególnie w miejscach, które stawiają na wyższe kwalifikacje.

Czym jest matura międzynarodowa?

Program matur międzynarodowych został założony w 1968 roku przez Międzynarodową Organizację Baccalaureate (IB). Matura międzynarodowa skupia się na rozwijaniu umiejętności uczenia się, myślenia krytycznego oraz na zdobywaniu wiedzy z różnych dziedzin. Program jest przeznaczony dla uczniów w wieku od 16 do 19 lat i trwa zazwyczaj dwa lata. Jego celem jest nie tylko ocena wyników nauczania, ale także rozwijanie umiejętności interpersonalnych, samodyscypliny i zdolności do rozwiązywania problemów.

Uczniowie, którzy ukończą pełny program i zdadzą maturę międzynarodową, otrzymują międzynarodowy certyfikat dojrzałości. Jest on uznawany przez wiele uczelni na całym świecie, co daje absolwentom programu dostęp do renomowanych uniwersytetów.

Czym różni się matura międzynarodowa od tradycyjnej?

Matura międzynarodowa a tradycyjna matura różnią się pod względem zakresu, podejścia do edukacji i wymagań. Wybór jednego z tych systemów zależy od indywidualnych preferencji ucznia.

W przeciwieństwie do polskiej, tradycyjnej matury, ta międzynarodowa jest programem edukacyjnym oferowanym na całym świecie. Opiera się na programie, który ma bardziej holistyczne podejście do edukacji i koncentruje się na rozwijaniu umiejętności uczenia się, myślenia krytycznego i zdobywania wiedzy z różnych dziedzin, nie tylko na przekazywaniu faktów i wiedzy.

W maturze międzynarodowej studenci wybierają przedmioty, które chcą zdawać, w tym język ojczysty, drugi język obcy, matematykę, nauki przyrodnicze, nauki społeczne, sztuki i humanistyczne. Mogą również wybierać przedmioty na różnych poziomach (Standard Level – SL lub Higher Level – HL), co pozwala na dostosowanie programu do swoich zainteresowań i aspiracji.

Matura międzynarodowa uznawana jest za bardziej wymagającą niż krajowy egzamin maturalny.

Międzynarodowa matura w prywatnym liceum Akademeia High School

Jeśli planujesz zainwestować w swoją przyszłość już na etapie edukacji, prywatna szkoła średnia Akademeia High School przygotuje Cię do studiowania na najlepszych uniwersytetach na świecie, a matura międzynarodowa otworzy przed Tobą drzwi do prestiżowych uczelni.

W pierwszych latach nauki w Akademeia High School realizowany jest program iGCSE, a w kolejnych dwóch latach A Level. Program A Level zapewnia niestandardowe, spersonalizowane ścieżki akademickie i doskonale wpasowuje się w model uniwersytetu przeduniwersyteckiego, który oparty jest na kulturze szkolnej promującej debatę i dyskusję. Lekcje przeprowadzane są w formie seminariów, więc sprzyjają budowaniu bliskich relacji i dają przestrzeń do wyrażania swoich myśli, wzmacniają pewność siebie w wyrażaniu swoich przekonań.

W szkole oferowana jest szeroka gama zajęć dodatkowych, takich jak zajęcia sportowe, artystyczne, przedsiębiorczości oraz przygotowujące do egzaminów SAT/ACT, a także bogaty program zajęć pozalekcyjnych pomagających rozwijać umiejętności miękkie. Uczniowie mogą wybrać profil edukacji, który najbardziej im odpowiada i w którym czują się najlepiej, a na końcu przystępują do międzynarodowej matury.

Facebook Comments