Motywacja do nauki języka obcego

Angielski online: Skype i inne platformy komunikacji

Rozpoczęcie nauki języka obcego (a także wszelkich innych działań mających na celu samorozwój) jest dość proste. Utrzymanie motywacji, nierzucanie zajęć – to jest prawdziwe wyzwanie.

Regularność

Niezależnie od tego, czy planujesz nauczyć się nowego języka, czy chcesz podszlifować już znany Ci język, będzie Ci potrzebna motywacja. Myśląc o swoich celach, spróbuj zastosować koncepcję SMART. Zgodnie z tą koncepcją cel musi być konkretny, mierzalny, osiągalny, odpowiedni i określony w czasie. Wtedy zadanie jego osiągnięcia staje się o wiele łatwiejsze. Śledzenie postępów ma kluczowe znaczenie dla sukcesu. Kiedy widzisz, że idziesz naprzód, czujesz się dobrze ze sobą i masz motywację, by robić jeszcze więcej i starać się jeszcze bardziej. Kiedy utkniesz, uświadomienie sobie tego i przeanalizowanie przyczyn jest pierwszym krokiem do przezwyciężenia stojących przed Tobą wyzwań i do przodu.

Korzystaj z pomocy i zrób plan

Rozważ podzielenie się swoimi osiągnięciami z przyjaciółmi, rodziną, współpracownikami lub innymi studentami. Żeby było jasne, nie chodzi o chwalenie się. Chodzi o uzyskanie wsparcia emocjonalnego od osób, które znasz i szanujesz. Często służy jako dodatkowy silny czynnik motywujący do kontynuowania.

Konieczne jest rozbicie dużego celu na cele cząstkowe lub etapy. W naszym przypadku mogą to być takie przedmioty:

  • słuchać i rozumieć dany język;
  • mówić w języku obcym, aby być zrozumiałym dla rodzimych użytkowników języka;
  • czytać i pisać w danym języku.

Etapy z kolei można podzielić na działania dla codziennego postępu w kierunku celu. Innymi słowy, musimy rozłożyć duży cel na mniejsze zadania i przekształcić je w zestawy małych codziennych kroków. Każdego dnia powinny być małe, ale znaczące wyniki, każdego dnia powinno być małe zwycięstwo. Dzięki codziennemu planowaniu utrzymujemy się w przepływie energii, a ta energia daje jeszcze więcej motywacji do celu. Każdy z podrzędnych celów powinien zmienić się w listę zadań do codziennej pracy.

Codziennie wykonuj niezbędne zadania i zaznaczaj wyniki

Pamiętaj, aby prowadzić pisemny rejestr codziennych zwycięstw. Jeśli ten dzień był zadaniem studiowania nowego materiału i powtarzania poprzednich lekcji – to po ich ukończeniu zaznacz je. Musisz fizycznie czuć i świętować codzienne zwycięstwa.

Jeszcze lepiej, jeśli postęp jest zapisywany na wykresach lub wykresach. Nie jest to trudne w tabelach programu Excel lub Google. Tam możesz poprowadzić sam plan. Codzienne oznaczanie wyników jest nie mniej ważne niż proces wyznaczania celów. Bez śledzenia wyników codziennych zadań bardzo łatwo zacząć pomijać zajęcia i całkowicie przestać dążyć do celu.

Facebook Comments