W jaki sposób można nauczyć się naraz kilku języków obcych?

Nauka kilku języków w tym samym czasie

Aby nauczyć się kilku języków obcych wcale nie trzeba mieć genialnego umysłu. Wystarczy odpowiednia motywacja i dobór skutecznych metod. Trzeba jednak na to poświęcić sporo czasu. Aby go maksymalnie wykorzystać, można uczyć się kilku języków naraz. Czy łatwiej jest uczyć się języków podobnych pod względem słownictwa i gramatyki, czy całkiem odmiennych? Wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji i aktualnych potrzeb. Pomocne mogą być cyfrowe zasoby obcojęzycznych platform.

Języki pochodzące ze wspólnego źródła

Języki można sklasyfikować pod względem występujących w nich regularnych podobieństw. Główne rodziny językowe to:

 • słowiańskie: polski, czeski, ukraiński,
 • germańskie: niemiecki, angielski, szwedzki,
 • romańskie: włoski, francuski, hiszpański.

Dla niektórych osób łatwiej przychodzi nauka języków pokrewnych. Dla innych podobieństwa są przeszkodą. Zawsze jednak warto zacząć od wyboru języka priorytetowego i na nim się skupić. Po pewnym czasie można dołączyć drugi. Proces poznawania równolegle dwóch języków musi być oparty na dokładnym poznaniu i określeniu podobieństw i różnic. Z doświadczeń osób, które podjęły naukę kilku języków naraz, wynika, że łatwiej i szybciej można nauczyć się języków znacznie różniących się  słownictwem, gramatyką i wymową.

W ramach motywacji zaczniemy od zaprezentowania możliwości jednego z poliglotów polskich, Konrada Jerzaka.

Ważny jest kontekst kulturowy

Każdy kraj ma swoją historię, na bazie której rozwijała się kultura, obyczajowość i język. Poznanie tych aspektów jest przydatne do rozumienia wielu znaczeń obecnych w specyfice danego języka. Zainteresowanie kulturą innego narodu wzbudza motywację do rozszerzania wiedzy o nim za pomocą sprawnej komunikacji. Sprzyja to rozwinięciu własnej aktywności, która jest niezbędnym warunkiem skutecznej nauki. Zanurzenie się w warstwę kulturową sprawia, że nauka języka staje się ciekawsza, przyjemniejsza i łatwiejsza.

Zdefiniowanie preferowanych metod uczenia się języka obcego

Sprawdzone sposoby to korzystanie z:

 • podręczników,
 • audiobooków,
 • kursów językowych stacjonarnych lub online,
 • konwersacji z cudzoziemcami.

Można też tworzyć własne techniki w postaci:

 • wypisywania słówek,
 • robienia tabel porównawczych,
 • wyszukiwania idiomów,
 • uczenia się tekstów piosenek.

Duże znaczenie mają posiadane już kompetencje językowe w zakresie rozumienia mowy, czy podstawowej komunikacji w języku obcym. W zależności od poziomu znajomości danego języka można dobrać odmienne metody nauki od podstaw lub doskonalenia komunikacji.

Metoda drabinowa

Do nauki drugiego języka pomocny jest ten, który jest już znany na poziomie komunikatywnym. Na przykład na bazie języka angielskiego można uczyć się francuskiego, korzystając z podręcznika napisanego po angielsku. W ten sposób doskonali się język lepiej znany, a jednocześnie poznaje się podstawy nowego. Ta metoda jest bardzo popularna wśród osób, które uczą się dwóch języków jednocześnie.

Równoległe tłumaczenia pomiędzy językami

Ta metoda najlepiej sprawdza się przy dwóch językach, z których jeden jest bardziej bliski. Najlepiej jest robić tłumaczenia z języka polskiego na inny, który jest podobny pod względem alfabetu, słownictwa, struktur gramatycznych i fonetyki. Pomaga to wychwycić zależności, które występują pomiędzy nimi. Ułatwieniem jest opracowywanie słownictwa w  języku rodzimym.

Wykorzystanie zasobów internetowych

Nauka dwóch języków obcych zasadniczo nie różni się od uczenia się jednego. Dlatego metody mogą być podobne. Doskonałym sposobem jest oglądanie filmów z obcojęzyczną warstwą słowną. Na początek można się wspierać polskimi napisami. Pozwala to osłuchać się z obcym językiem, co w przyszłości ułatwi jego rozumienie. Potem warto obejrzeć ten sam film bez napisów.

Doskonałym narzędziem do uczenia się naraz dwóch języków obcych jest platforma Netflix. Ciekawe seriale można oglądać ze ścieżką dźwiękową w jednym języku wybranym do nauki i napisami w drugim. Podczas korzystania z serwisu Netflix da się tworzyć dowolne konfiguracje dostępnych napisów i ścieżek dźwiękowych.

W obecnych czasach znajomość kilku języków obcych jest przydatna do pozyskania ciekawej pracy, podróżowania lub rozszerzania swojej wiedzy o dorobek naukowy innych narodów. Warto zatem poświęcić trochę więcej wysiłku, aby w krótszym czasie poznać co najmniej dwa języki obce w stopniu uwarunkowanym indywidualnymi potrzebami.

 

Facebook Comments