Idiomy

Idiomy są wyrażeniami charakterystycznymi dla danego języka, których nie da się dosłownie przetłumaczyć. Poniżej zamieszczone zostały najciekawsze idiomy:

– to act on impulse – działać pod wpływem impulsu
– to ask for trouble – prosić się o kłopoty
– at all costs – za wszelką cenę
– at large – na wolności
– at the eleventh hour – w ostatniej chwili
– a bad patch – zły okres, zła passa
– a day off – mieć wolne od pracy
– be in two minds about something – nie móc się zdecydować
– to be out of order – nie działać, nie być sprawnym
– to be quits – być kwita
– to beat about the bush – owijać w bawełnę
– to burst out laughing – wybuchnąć śmiechem
– by courtesy of – dzięki uprzejmości
– by trial and error – metodą prób i błędów
– to call it a day – zakończyć coś, przerwać
– to catch somebody red-handed – złapać na gorącym uczynku
– to chicken out – stchórzyć
– to come true – spełniać się
– come what may – niech się dzieje co chce
– first and foremost – przede wszystkim
– a flash in the pan – słomiany zapał
– for all the tea in China – za nic na świecie
– to get up on the wrong side of the bed – wstać lewą nogą
– to give somebody a ring – dzwonić do kogoś
– to have a finger in every pie – wtykać nos w nie swoje sprawy
– to have something at one’s fingertips – mieć coś w zasięgu ręki, mieć coś w małym palcu
– to hit the nail of the head – trafić w sedno
– it goes without saying – to się rozumie samo przez się
– to keep something under one’s hat – zachować coś w tajemnicy
– to learn something by heart – nauczyć się czegoś na pamięć
– to make a fuss about something – robić dużo hałasu wokół czegoś
– on thin ice – na niepewnym gruncie
– out-of-date – przestarzały
– a pack of lies – stek kłamstw
– to pop the question – oświadczyć się
– to put somebody in jeopardy – narazić kogoś na niebezpieczeństwo
– to ring the bell – kojarzyć się, przypominać coś
– to take a short cut – iść/jechać na skróty
– to take something for granted – brać coś za pewnik

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *