Miesiące po angielsku

Nazwy miesięcy w języku angielskim piszemy zawsze wielką literą. Oto ich lista wraz z tłumaczeniem na język angielski oraz ich skrótami (w nawiasie):

– styczeń – January (Jan.)
– luty – February (Feb.)
– marzec – March (Mar.)
– kwiecień – April (Apr.)
– maj – May (May)
– czerwiec – June (June)
– lipiec – July (July)
– sierpień – August (Aug.)
– wrzesień – September (Sept.)
– październik – October (Oct.)
– listopad – November (Nov.)
– grudzień – December (Dec.)

Przejdź do innych wpisów z nauką słówek.

Facebook Comments