Problemy, wyzwania, osiągnięcia

– come up against a problem – napotkać problem
– confront a problem – stawić czoło problemowi
– resolve a problem – rozwiązywać problem
– a minor problem – mały/drobny problem
– a recurrent problem – nawracający problem
– a trivial problem – trywialny problem
– an urgent problem – nagły problem
– face a challenge – stawić czoło wyzwaniu
– take up a challenge – podejmować się wyzwania
– a daunting challenge – zniechęcające wyzwanie
– a formidable challenge – budzące grozę wyzwanie
– improve motivation – zwiększyć motywację
– high/strong motivation – duża motywacja
– be assured of success – być pewnym sukcesu
– deserve success – zasługiwać na sukces
– an overnight success – sukces z dnia na dzień
– resounding success – głośny sukces
– be doomed to failure – być skazanym na niepowodzenie
– dismal failure – fatalna porażka
– inevitable failure – nieunikniona porażka
– pursue ambition – realizować ambicje
– a lifelong ambition – życiowa ambicja
– an outstanding achievement – wybitne osiągnięcie

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *