Jak przygotować się językowo do studiów w Anglii?

Nie jest żadnym zaskoczeniem, że podejmując studia w Wielkiej Brytanii trzeba posługiwać się językiem angielskim w stopniu, który umożliwi swobodne formułowanie myśli, rozumienie wykładów czy branie udziału w dyskusjach. Jednak mitem jest, że trzeba mieć angielski w małym palcu, żeby myśleć o studiowaniu za granicą! Na zdecydowaną większość angielskich uczelni wystarczy na początku poziom średniozaawansowany (B2), czyli mniej więcej taki, jak rozszerzona matura z angielskiego. Po trzech latach studiów każdy osiąga już biegłość porównywalną z native speakerem!

Udokumentowana znajomość języka angielskiego jest oczywiście jednym z wymogów formalnych, które trzeba spełnić żeby zostać przyjętym na studia w Wielkiej Brytanii. Certyfikatem uznawanym przez wszystkie brytyjskie uczelnie jest IELTS, firmowany przez British Council. Najczęściej wymagany jest wynik na poziomie 6.0-6.5, co odpowiada poziomowi B2. Sesje egzaminacyjne odbywają się w większych polskich miastach i są organizowane często, nawet co dwa tygodnie, a koszt egzaminu to 750 zł. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że być może wcale nie musisz go zdawać! Wiele uczelni w Anglii i Walii przyjmuje w miejsce płatnych certyfikatów językowych polski egzamin maturalny z języka angielskiego! Najczęstszym progiem ustalanym przez uczelnie jest wynik 60-70% z poziomu rozszerzonego, ale są też szkoły, które wymagają tylko bardzo dobrze zdanych egzaminów na poziomie podstawowym (pisemnego i ustnego). Wszystkiego o wymaganiach poszczególnych uniwersytetów oraz listę uczelni, które honorują polską maturę w miejsce certyfikatu znajdziesz na stronie Studiuj w Anglii.

Oprócz kwestii spełnienia wymogów rekrutacyjnych, pozostaje też obawa, czy dasz sobie radę z angielskim jako językiem wykładowym. Format egzaminów językowych i zakres materiału, jaki obejmują, może wszak nie do końca pokrywać się z tym, co cię czeka na angielskiej uczelni. Na szczęście, możesz się przygotować jeszcze przed wyjazdem – początki będą o wiele łatwiejsze, jeżeli wcześniej zapoznasz się np. ze słownictwem, które będzie ci niezbędne na studiach. Możesz to robić czytając po angielsku książki i artykuły z danej dziedziny, a także oglądając w internecie filmy czy nagrane wykłady – dostępnych jest naprawdę wiele materiałów, które możesz bezpłatnie wykorzystać. Ten sposób nauki ma też tę dodatkową zaletę, że jednocześnie rozwijasz swoje zainteresowania i pogłębiasz wiedzę, co na pewno zaprocentuje na studiach!


Przede wszystkim jednak nie martw się! Studia w Wielkiej Brytanii zaczynają co roku tysiące studentów z całego świata, i mimo początkowych obaw świetnie dają sobie radę! Po wylądowaniu w Anglii będziesz otoczony językiem ze wszystkich stron, dzięki czemu szybko przełamiesz barierę językową. Nowi studenci mogą też liczyć na wszechstronną pomoc ze strony uczelni. Wykładowcy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że w ich grupie są osoby o różnym poziomie znajomości języka, więc prowadzą zajęcia w taki sposób, żeby wszyscy mogli ich zrozumieć, chętnie udzielą też dodatkowej pomocy jeśli zostaną o to poproszeni. Oprócz tego, na uniwersytetach działają także specjalne centra pomagające zagranicznym studentom w pisaniu prac pisemnych czy przygotowywaniu projektów.

Jeżeli mimo wszystko czujesz, że możesz sobie nie dać rady z językiem, to wcale nie oznacza, że musisz zrezygnować z marzeń o studiach w Wielkiej Brytanii! Większość uczelni oferuje bowiem kierunki z tzw. foundation year, czyli rokiem zerowym. W trakcie tego roku studenci mają głównie zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, a także pojedyncze przedmioty kierunkowe, a po jego zaliczeniu automatycznie przechodzą na pierwszy rok wymarzonego kierunku – bez dodatkowej rekrutacji! Wymagania na foundation year są tez zazwyczaj znacznie niższe, jest to więc świetna opcja dla tych osób, którym matura pójdzie nieco słabiej lub nie mają odpowiedniego poziomu języka.

Na studia na ponad 100 uniwersytetach w Anglii i Walii, a także na kierunki z rokiem zerowym, możesz aplikować z bezpłatną pomocą teamu Studiuj w Anglii! Mamy ponad 10 lat doświadczenia i ponad 3000 zadowolonych studentów, którzy dostali się z nami na wymarzone uczelnie. Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak spełnić twoje marzenia!

Facebook Comments