Przysłowia angielskie

Poniżej znajdują się przysłowia angielskie z ich polskimi odpowiednikami.

Przysłowie Tłumaczenie
A bad excuse is better than none. Zła wymówka jest lepsza niż żadna.
A bad workman blames his tools. Kiepskiej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy.
A bird in the hand is worth two in the bush. Lepszy wróbel w garści, niż gołąb na dachu.
Actions speak louder than words. Czyny mówią głośniej niż słowa.
A drowning man will clutch at a straw. Tonący brzytwy się chwyta.
A friend in need is a friend indeed. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.
A lie has no legs. Kłamstwo ma krótkie nogi.
A penny saved is a penny earned. Grosz zaoszczędzony to grosz zarobiony.
A room without books is a body without soul. Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy.
Actions speak louder than words. Czyny mówią głośniej niż słowa.
All good things come to an end. Wszystko co dobre szybko się kończy.
All roads lead to Rome. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
All that glitters is not gold. Nie wszystko złoto, co się świeci.
All that lives must die, passing through nature to eternity. (W. Shakespeare) Wszystko co żyje musi umrzeć, przechodząc poprzez naturę do wieczności.
All’s fair in love and war. W miłości i na wojnie wszystko jest dozwolone.
All’s well that ends well. Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
Among the blind one – eyed man is a king. Wśród ślepców jednooki jest królem.
An eye for an eye and a tooth for a tooth. Oko za oko, ząb za ząb.
An ounce of prevention is worth a pound of cur. Lepiej zapobiegać niż leczyć.
Apology is politeness too late. Przeprosiny to grzeczność poniewczasie.
As you make your bed, so you must lie upon it. Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz.
Ask a silly question and you get a silly answer. Głupie pytanie, głupia odpowiedź.
Bad news travels fast. Złe wieści szybko się rozchodzą.
Beauty is only skin deep. Nie szata zdobi człowieka.
Be to yourself as you would to your friend. (W. Shakespeare) Bądź dla siebie takim, jakim byłbyś dla przyjaciela.
Better late than never. Lepiej późno niż wcale.
Boys will be boys. Chłopcy zawsze będą chłopcami.
Clothes do not make the man. Nie szata zdobi człowieka.
Constant dropping wears away a stone. Cicha woda brzegi rwie.
Curiosity killed the cat. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła.
Don’t burn your bridges behind you. Nie pal za sobą mostów.
Don’t count your chickens before they’re hatched. Nie mów hop póki nie przeskoczysz.
Don’t cry over spilt milk. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem.
Don’t look a gift horse in the mouth. Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.
Don’t make a mountain out of a molehill. Nie rób z igły widły.
Don’t put all your eggs in one basket. Nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę.
Duty is what we expect from others. Obowiązek to coś, czego oczekujemy od innych.
Early bird catches the worm. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.
East or West home is best. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
Even if I am a minority of one, truth is still the truth. Nawet jeśli tylko ja jeden mówię prawdę, to prawda ciągle pozostaje prawdą.
Every cloud has a silver lining. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
Faith will move mountains. Wiara przenosi góry.
First come, first served. Kto pierwszy, ten lepszy.
Fortune favours the brave. Los sprzyja odważnym.
Forbidden fruit is sweetest. Zakazany owoc smakuje najlepiej.
Fortune is fickle. Fortuna kołem się toczy.
Friend to all is a friend to none. Przyjaciel wszystkich nie jest niczyim przyjacielem.
Friendship is like money: easier made than kept. Przyjaźń jest jak pieniądze: łatwiej ją zdobyć niż utrzymać.
Gravitation cannot be held responsible for people falling in love. (A. Einstein) Grawitacja nie może być obarczana odpowiedzialnością za ludzi zakochanych.
Half a loaf is better than none. Lepszy rydz niż nic.
Haste makes waste. Gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy.
He who excuses himself, accuses himself. Winny się tłumaczy.
He who lives by the sword shall die by the sword. Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie.
History repeats itself. Historia lubi się powtarzać.
Honesty is the best policy. Uczciwość popłaca.
It is a double pleasure to deceive the deceiver. To podwójna przyjemność oszukać oszusta.
It is a wise talker who knows when he has nothing to say. Mądry to mówca, który wie, kiedy nie ma nic do powiedzenia.
It is never late to learn. Człowiek uczy się przez całe życie.
It is no use crying over spilt milk. Nie ma sensu płakać nad rozlanym mlekiem.
It never rains but it pours. Nieszczęścia chodzą parami.
It’s easy to be wise after the event. Polak mądry po szkodzie.
Let sleeping dogs lie. Nie wywołuj wilka z lasu.
Love all, trust a few, do wrong to none. (W. Shakespeare) Kochaj wszystkich, ufaj niewielu, nie czyń krzywdy nikomu.
Make hay while the sun shines. Kuj żelazo póki gorące.
Men occasionally stumble over the truth, but most of them pick themselves up and hurry off as if nothing ever happened. Czasami ludzie potkną się o prawdę. Ale prostują się i idą dalej, jakby nic się nie stało.
My house is my castle. Mój dom jest moją twierdzą.
Necessity is the mother of invention. Potrzeba jest matką wynalazków.
Nothing venture, nothing gain. Nie ma zysku bez ryzyka.
Once bitten, twice shy. Kto się na gorącym sparzył, ten dmucha na zimne.
One man`s meat is another man`s poison. Co kraj to obyczaj.
One swallow doesn`t make a summer. Jedna jaskółka wiosny nie czyni.
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former. (A. Einstein) Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota, chociaż co do pierwszego nie mam pewności.
Opportunity makes a thief. Okazja czyni złodzieja.
Practice makes perfect. Praktyka czyni mistrza.
Prevention is better than cure. Lepiej zapobiegać niż leczyć.
Rome was not built in a day. Nie od razu Rzym zbudowano.
The appetite grows with what it feeds on. Apetyt rośnie w miarę jedzenia.
The devil is not so black as he is painted. Nie taki diabeł straszny jak go malują.
The early bird catches the worm. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.
The end justifies the means. Cel uświęca środki.
There is no accounting for tastes. Są gusta i guściki.
Time is a great healer. Czas leczy rany.
To be or not to be! That is the question! (W. Shakespeare) Być albo nie być! Oto jest pytanie!
Too many cooks spoil the broth. Gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść.
Truth is stranger than fiction; fiction has to make sense. Prawda jest dziwniejsza od fikcji; fikcja musi mieć sens.
When in Rome do as the Romans do. Kiedy wejdziesz między wrony zaczniesz krakać tak jak one.
When the cat’s away the mice will play. Kota nie ma, myszy harcują.
Where there is a will there`s a way. Dla chcącego nic trudnego.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *