Słownictwo z serialu „The Crown”

Czy można uczyć się angielskiego z seriali? Jasne, że tak! ,,The Crown” to serial produkowany przez Netflixa, który opowiada historię brytyjskiej rodziny królewskiej na przestrzeni lat. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji obejrzeć produkcji – zachęcamy do tego, chociażby ze względu na jego brytyjskość. Mimo, że w serialu często można usłyszeć formalne zwroty, bez problemu możemy ich używać przy codziennych pogawędkach. Poniżej prezentujemy słownictwo oraz zwroty związane nie tylko z samym serialem, ale i brytyjską rodziną królewską. 

Słownictwo i zwroty

Queen – królowa
Queen Elizabeth II reigned for 70 years.
Królowa panowała przez 70 lat.

 

King – król
Charles III became King of Great Britain.
Królem Wielkiej Brytanii został Karol III.

 

Head of State – głowa państwa
Elizabeth II was the head of state and an icon of the interpreter style.
Elżbieta II była głową państwa i ikoną stylu.

 

Royal – królewski
The Royal Family must follow royal protocol.
Rodzina Królewska musi przestrzegać królewskiego protokołu.

 

Heir – spadkobierca
Next to the throne after Charles III is William, his eldest son.
Następcą tronu po Karolu III jest William, jego najstarszy syn.

 

Reign – rządy
Elizabeth II’s reign is widely regarded as one of the greatest in English history.
Rządy Elizabeth I są powszechnie uważane za jedne z najwspanialszych w historii Anglii.

 

Royal family – rodzina królewska
After the death of Queen Elizabeth II, the aristocratic titles of the British royal family will change.
Po śmierci królowej Elżbiety II zmienią się tytuły arystokratyczne brytyjskiej rodziny królewskiej.

 

Crown – korona 
Korona to symbol rodziny królewskiej.
The crown is a symbol of the royal family.

 

Authority – władza
Monarchy is a political system in which the supreme authority is vested in the monarch.
Monarchia to system polityczny, w którym najwyższą władzę sprawuje monarcha.

 

Tradition – tradycja
Rodzina królewska musi przestrzegać wielu tradycji.
The royal family has to follow many traditions.

 

Etiquette – etykieta
Etiquette training for royalty begins as soon as they are old enough to sit at the table.

Trening etykiety dla członków rodziny królewskiej rozpoczyna się, gdy tylko są wystarczająco dorośli, aby usiąść przy stole.

 

Succession – sukcesja
Zasady sukcesji królewskiej zostały zmienione tak, aby synowie nie mieli już pierwszeństwa przed starszymi siostrami.
The rules of royal succession have been changed so that sons no longer take precedence over older sisters.


Curtsy/bow – dygnięcie, dygać

The traditional way to greet a member of the royal family has always been to bow or curtsy.
Tradycyjnym sposobem powitania członka rodziny królewskiej zawsze był ukłon.

Facebook Comments