Gdzie turyści spędzają wolny czas?

To: John Brown
From: Susan White
Subject: Where do tourists spend their free time?

Introduction
The purpose of this report is to analyse the results of recent polls which were available online for about 2 weeks and were filled out by 124 people. Those who filled it out, replied to a few questions connected with the tourism.

Polls’ results
The results of these polls show that the ways people spend their free time depend mostly on their age. However, generally people choose going at the lake rather than sitting at home and watching TV.

Relationship with the age
The relationship with the age with the place chosen for spending free time is noticeable. Youngsters seem to prefer an active rest, mostly at the lakes, while people of advanced years rest in a passive way. This is implied by the fact that 8 out of 10 people at the lake are teenagers, and 3 out of 10 older people spend it at the allotment.

Conclusion
To sum up, choosing the way to spend free time is related with the age of voters. The older you are, the less active you are.

Tłumaczenie

Do: Johna Browna

Od: Susan White

Temat: Gdzie turyści spędzają wolny czas?

Wstęp

Raport ma na celu analizę wyników sondażu, który był dostępny w sieci przez około dwa tygodnie. Wzięły w nim udział 124 osoby. Odpowiedziały na pytania związane z turystyką.

Wyniki sondażu

Wyniki sondażu wykazują, że sposoby spędzania wolnego czasu zależą głównie od wieku. Ankieterzy wybierają jednak częściej wyjazd nad jezioro, niż oglądanie telewizji w domu.

Zależność wiekowa

Zależność między wiekiem i miejscem spędzania wolnego czasu jest dość wyraźna. Młodzież woli aktywny odpoczynek, głównie nad jeziorami, podczas gdy osoby starsze spędzają czas biernie. Potwierdza to fakt, że 8 na 10 osób udających się nad jezioro to ludzie młodzi, a tylko 3 na 10 starszych osób spędza czas wolny w plenerze.

Wnioski

Podsumowując, wybór sposobu spędzania wolnego czasu zależy od wieku. Im starsi ankieterzy, tym mniej aktywni.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *