Jak pisać listy formalne?

 • W prawym górnym rogu wpisz swój adres i datę.
 • W lewym górnym rogu, kilka linijek pod Twoim adresem, wpisz adres odbiorcy. (Nie jest to konieczne)
 • Pisząc datę użyj formatu: 15th January, 2005 (albo January 15th, 2005).
 • W przypadku listów formalnych należy wyjątkowo dbać o odpowiedni styl.
 • Rozpocznij list słowami w stylu: Dear Sir/Madam – wybierz odpowiednią formę albo napisz całość, jeśli nie wiesz jakiej płci jest adresat.
 • Wytłumacz w jakiej sprawie piszesz.
 • Nie używaj form ściągniętych, np. „I’m” zamiast „I am”.
 • Nie używaj phrasal verbs, ponieważ są one stosowane w języku potocznym.
 • W przypadku pytań należy pamiętać o formie grzecznościowej, zaczynając np. od „Could you please…?” (Czy mógłby Pan…?).
 • Listy formalne pisane są w różnych sytuacjach. Może to być prośba, skarga czy podanie o pracę. W każdym przypadku stosowane są odpowiednie wyrażenia.
 • Na początku możesz użyć zwrotów w stylu: I am writing to complain about (Piszę aby złożyć skargę w sprawie), We are sorry to have to inform you that (Przykro nam poinformować Pana, że), I am sorry to inform you that (Przykro mi informować, że), I would be grateful if you could (Byłbym wdzięczny gdybyś), I would like to have further information about (Chciałbym dowiedzieć się szczegółowych informacji o) itp.
 • Na zakończenie możesz użyć zwrotów w stylu: I would appreciate an early reply (Byłbym wdzięczny za szybką odpowiedź), Yours sincerely (Z poważaniem), With kindest regards (Łączę najserdeczniejsze pozdrowienia) itp.
 • Podpis powinien znajdować się bezpośrednio pod zwrotem pożegnalnym.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *