Jak pisać listy nieformalne?

  • W prawym górnym rogu wpisz swój adres i datę.
  • Pisząc datę użyj formatu: 15 January, 2005 (albo January 15, 2005).
  • Mimo że Twój list będzie czytał nauczyciel bądź egzaminator, wobraź sobie, że piszesz do przyjaciela.
  • Zatytułuj list, np. Dear Joan, My dearest Joan itp.
  • Rozpoczynając list, nawiąż do listu, który wcześniej dostałeś/aś od przyjaciela. Podziękuj za niego i wytłumacz czemu nie odpisywałeś/aś tak długo. Możesz użyć zwrotów takich jak: Thank you for your letter. It was nice to hear from you. (Dziękuję za Twój ostatni list. Miło było usłyszeć co u Ciebie), It was very kind of you to write (To było bardzo miłe, że napisałeś), I am sorry for the delay in answering your letter (Przepraszam za opóźnienie w odpowiedzi na Twój list), I’m sorry I haven’t written to you for such a long time (Przepraszam, że tak długo nie pisałem). Zauważ, że w języku angielskim nie kapitalizujemy zwrotów „you”, tak jak w polskim. W angielskim kapitalizuje się tylko „I” (ja).
  • Możesz używać form ściągniętych, np. zamiast „I am”napisać „I’m”, a także słów łączących jak: well (więc), by the way (przy okazji), even though (chociaż), in spite of (pomimo, że), nevertheless (pomimo to), so (więc), anyway (tak czy owak).
  • Możesz także używać pytań w stylu „Do you know that…?” (Wiesz, że…?).
  • Na zakończenie listu spytaj o zdrowie, rodzinę i ewentualnie zaproponuj spotkanie. Pozdrów adresata i jego rodzinę.
  • Na zakończenie użyj zwrotów w stylu: Looking forward to seeing you (Czekam na spotkanie z Tobą), Give my regards to (Pozdrów), See you soon (Do zobaczenia wkrótce), (Best) love (coś w stylu „uściski”), Best wishes (Najlepsze życzenia), With all my love (Z całą moją miłością), Your sincere friend (Twój szczery przyjaciel), XX (symbol pocałunku) itp.
  • Podpis powinien znajdować się bezpośrednio pod zwrotem pożegnalnym.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *