Jak pisać raporty?

 • Aby dobrać odpowiedni styl, zwróć uwagę na to, do kogo się zwracasz. Pisz w jasny sposób, tylko o najbardziej istotnych kwestiach.
 • Najlepiej używaj formalnego języka.
 • Napisz rzeczowy nagłówek.
 • Podziel raport na kilka paragrafów albo sekcji dotyczących konkretnego tematu. Początek wygląda tak jak poniżej:
  – From:
  – To:
  – Subject:
 • We wstępie wytłumacz w jakiej sprawie piszesz. Możesz zacząć zwrotem w stylu: The aim of this report is to (Celem tego raportu jest), In order to prepare this report (W celu przygotowania tego raportu) itp.
 • Jeśli piszesz np. raport dla osób, które są zainteresowane wyjazdem do pewnego miasta, możesz napisać jego walory i wady, możesz wyrazić swoją opinię na jego temat pisząc zdanie w stylu: I would recommend (Mógłbym polecić).
 • Na koniec napisz wnioski podsumowujące całość. Możesz przy tym użyć zwrotów w stylu: This explains why (To tłumaczy dlaczego), In view of this (Z tego powodu), In my view (W moim mniemaniu), On balance (Po namyśle), In conclusion (Wnioskując), As mentioned earlier (Jak wcześniej wspomniałem), In my opinion (Moim zdaniem), For this reason (Z tego powodu) itp.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *