Jak pisać recenzje?

  • Pisząc recenzję filmu czy książki, używaj czasu Present Simple. Nie opisujesz przecież tego co się kiedyś działo, więc czas przeszły jest tu niepotrzebny.
  • Nie zdradzaj fabuły filmu/książki ani ważniejszych wątków.
  • Skup się na ocenie filmu/książki, nie na opowiadaniu całości.
  • Staraj się pisać tak, aby zainteresować czytelnika.

Oto przykładowe wyrażenia i zdania do recenzji książki:

  • Although the book has been taken apart by critics, I enjoyed reading. – Pomimo, że książka została skrytykowana, podobała mi się.
  • I was captivated by this story. – Byłam urzeczony/a tą historią.
  • a writer of distinction – wybitny pisarz
  • I was so absorbed in this book that… – Byłem/am tak zaabsorbowany/a tą ksiażką, że…
  • The book… is based on… – Książka… jest oparta na…
  • This book is clearly written and well presented. – Książka ta jest jasno napisana i dobrze zaprezentowana.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *