List do gazety

Dear Sir or Madam,

I am writing to express my strong dissatisfaction about the report concerning the last performance of the Black Knight Medieval Society. Its aim is to criticize the display in general as well as exaggerate all negative details of it. However, the author omitted the reason of the failure he focused on.

Firstly, one of such information is that there were few watchers from which majority were fussy about most activities. What denies such a statement are lots of e-mails from people who were satisfied with it and called it a great day. Unfortunately, not everyone had enough space to park so they left. The report also informs that the younger generation was weary during the display of archery practice, while they found it highly absorbing.

Another point is an untrue message about the lack safety measures. The author of this text must have not acquainted with our advertisement which notifies about being a member of NAHS and meeting safety requirements.

The last matter concerns writing that the dancing display did not attract visitors and that a few people complained about too little number of demonstrations of traditional cookery and craft skills. I cannot agree with that as people writing e-mails were fascinated about the music and dancing. Besides, there was too little space to display all exhibitions we planned.

Considering all issues above, it would be highly appreciated if you could print amended article with accurate information. Should you have any more questions, please call me at 5-12-34-56.

I look forward to your reply.

Yours Faithfully,
Black Knight Society

Tłumaczenie

Szanowni Państwo,

Piszę, aby wyrazić ogromne niezadowolenie w związku z artykułem o ostatnich pokazach zorganizowanych przez Black Knight Medieval Society. W artykule poddano je ogólnej krytyce oraz wyolbrzymiono pewne negatywne szczegóły. Autor nie uwzględnił jednak przyczyn niepowodzenia, na których wyłącznie się skupił.

Jedna z informacji głosiła, że na wystawę przybyło mało osób, a większość z nich nie była nią w ogóle zainteresowana. Zaprzeczeniem tego wniosku są liczne e-maile nadesłane od osób, które były zadowolone i uznały dzień pokazów za udany. Niestety nie dla wszystkich wystarczyło miejsc parkingowych, dlatego część osób zrezygnowała. W raporcie napisano również, że młodzież nudziła się w czasie pokazów łucznictwa. W rzeczywistości była nimi zaabsorbowana.

Kolejna nieprawdziwa informacja dotyczyła braku środków bezpieczeństwa. Autor tekstu nie zapoznał się z naszą reklamą, w której poinformowaliśmy o członkostwie w NAHS i wywiązaniu się z wymogów bezpieczeństwa.

Ostatnią uwagą było stwierdzenie, że pokaz taneczny nie zaciekawił zwiedzających, a wielu z nich skarżyło się na niedostateczną ilość pokazów tradycyjnej kuchni i rzemiosła. Nie mogę się z tym zgodzić, ponieważ sporo osób wspomniało w e-mailach o wspaniałej muzyce i tańcu. A ponadto zabrakło nam miejsca na wszystkie zaplanowane pokazy.

Będę niezmiernie wdzięczny za publikację poprawionego, rzetelnego artykułu z uwzględnieniem wyżej wymienionych kwestii. W razie pytań proszę o kontakt na numer 5-12-34-56.

Czekam na państwa odpowiedź.

Z wyrazami szacunku,

Black Knight Society

Facebook Comments