List formalny z prośbą

Dear Sir or Madam,

I am writing to you to clarify one important matter. I hope you will understand me and that you will be able to cancel my punishment, which I am going to write about now.

Last Monday on 7th November, me and my friend were coming back from the University. Since she had some books in her hands, I took her ticket to punch it. I also had my ticket in the other hand. We were talking while getting on the bus and I only punched her ticket and gave it to her, but I forgot to punch mine. I realized that when I saw ticket inspectors at the bus stop. I wanted to punch my ticket but unfortunately it was too late because all the ticket punchers had already been blocked. The ticket inspector considered me as a fare dodger so he wrote down my personal information and fined me.

As you can see, I was going to punch my ticket but I made a mistake and forgot about it. I hope that the above clarifies all points so I would be very grateful if you could cancel that penalty procedure.

I look forward to hearing from you and I would appreciate an early reply. Should any further questions arise, please contact me on 0-12-34-56.

Yours faithfully,
Jan Nowak

Tłumaczenie

Szanowni Państwo,

Piszę w celu wyjaśnienia pewnej ważnej kwestii. Liczę na zrozumienie i wycofanie grzywny.

W ubiegły poniedziałek, 7 listopada, wracałem z uczelni wraz z koleżanką. Trzymała w rękach książki, dlatego wziąłem do skasowania jej bilet. Własny miałem w drugiej dłoni. Wchodząc to autobusu, ja i moja koleżanka rozmawiałyśmy. Skasowałem wyłącznie bilet koleżanki i oddałem go jej, zapominając o skasowaniu mojego biletu. Uświadomiłem to sobie, kiedy zobaczyłem kontrolerów na przystanku autobusowym. Chciałem skasować bilet, ale niestety było już za późno, ponieważ wszystkie kasowniki zostały wyłączone. Kontroler uznał mnie za pasażera na gapę, spisał dane osobowe i ukarał grzywną.

Rozumieją państwo, że zamierzałem skasować bilet, ale popełniłem błąd i zapomniałem o tym. Mam nadzieję, że dowodzą temu powyższe wyjaśnienia. Będę wdzięczny za wstrzymanie procedury nałożenia na mnie grzywny.

Czekam na państwa wiadomość zwrotną. Będę wdzięczny za szybką odpowiedź.

W razie dalszych pytań, proszę o kontakt na numer 0-12-34-56.

Z wyrazami szacunku,

Jan Nowak

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *