Jak napisać e-mail po angielsku?

Umiejętność pisania e-maili w obecnych czasach jest bardzo przydatna, także jeśli chodzi o maile w języku obcym. Wiadomo, że najbardziej rozpowszechnionym jest angielski, a nauczenie się pisania w tym języku jest niezbędne, choćby w kontekście egzaminów, takich jak test ósmoklasisty czy matura.

Odpowiednia struktura

Mail po angielsku powinien mieć określoną strukturę, czyli nagłówek, wstęp, rozwinięcie, zakończenie oraz podpis. Jeśli mail dotyczy kilku tematów, można oddzielić je od siebie akapitami w rozwinięciu. Maile można podzielić na formalne oraz nieformalne. W zależności od charakteru wiadomości i jej adresata można używać różnych zwrotów. Jednak niezależnie od stopnia formalności konieczne jest zachowanie porządku i logiki. Chaos w mailach po angielsku jest niepożądany i lepiej go unikać, szczególnie pisząc maila na egzaminie. Pierwsza część maila powinna być poświęcona wprowadzeniu w temat, wyjaśnieniu, w jakim celu pisana jest wiadomość, a także przedstawieniu się, jeśli adresat jest nam obcy. W kolejnej rozwijamy temat, opisując go obszerniej. Na samym końcu sygnalizujemy czego oczekujemy od adresata – czy prosimy go o kontakt, odpisanie na nasze podanie, udzielenie rady. Dla każdego z tych etapów istnieją charakterystyczne wyrażenia, które warto przyswoić przed egzaminem.

Jakich zwrotów używać?

Maile charakteryzują się typowymi zwrotami, które dobrze w nie wplatać, szczególnie w przypadku formalnych wiadomości. Pisząc oficjalne maile na pewno trzeba wystrzegać się akronimów, czy języka potocznego. Formy skrócone również nie są dobrze widziane. Oficjalne maile dobrze rozpoczynać od zwrotów, takich jak: „Dear Madam/Sir”, „Dear Mrs/Mr”. Natomiast w przypadku maili nieformalnych możesz zacząć od „Hi/Hello…”. Zwroty przydatne w formalnej korespondencji to między innymi „I am writing with regard to…”, „I am contacting you to…”, „Would you be so kind as to…”, „Please, be informed that…”. Taki mail można zakończyć następującymi zwrotami: „Please let me know if I can be of assistance”, „Please reply at your earliest convenience”, „I look forward to hearing from you”.

Pisząc e-mail nieformalny możesz pozwolić sobie na nieco więcej. Wówczas również zmienia się zakres słownictwa do użycia. W takim mailu możesz wykorzystywać sformułowania:
„I wanted to ask you for a favor”, „When it comes to…”, „Please, could you…”, I would like to hear about…”. Mail nieformalny możesz zakończyć w następujący sposób: „See you soon!”, „Send me news when you know more”, „Thank you for your help”, „Hope to hear from you soon”.

Stosowny podpis

Kończąc maile warto dodać zwroty grzecznościowe, typu „z wyrazami szacunku”, „z poważaniem”, „pozdrawiam”. Robimy tak zarówno w języku polskim, jak i angielskim, jednak w tym drugim zakres słownictwa do podpisu jest nieco większy. Należy dostosować go także do stopnia formalności. W wiadomościach oficjalnych użyj zwrotów: „Yours sincerely”, „Best regards”, „Warm wishes”. W przypadku nieformalnych maili możesz wykorzystać: „All the best”, „Kindest regards”, „Yours truly”, „Talk to you soon”.

Aby napisać dobrego maila po angielsku niezbędna jest znajomość zwrotów, które można w nim wykorzystać. Jednak nie zapominaj także o tym, że twoja praca musi mieć temat, którego trzeba się trzymać i odpowiednio dzielić go na akapity, tak by mail miał stosowny układ i był przejrzysty.

Facebook Comments