Raport dla klubu sportowego

Situation: Your local sports club has asked members to make suggestions about ways in which the facilities could be improved. As the secretary of the users’ club, you have to write the report putting forward the suggestions made. Write the report, indicating the changes that members would like to see.

Introduction:
The purpose of this report is to show ways of improving the facilities in our sports club. All members of the club were interviewed and suggested changes.

The gym:
85% of members complained about the equipment in the gym which is either out of order or does not work properly. Besides, some counters on the bicycles are broken and it makes it impossible to check results of exercises. As a result 15% of them are considering withdrawing from the club.

Tennis:
There is simply not enough space for playing tennis. The tables are very close to one another what disturbs during game as people collide. 60% of the club’s members suggested changing the room, 25% of them cited removing some tables to another room and the rest had no opinion because they did not play tennis.

Conclusion:
In conclusion, what members hope to be changed is the quality of the equipment in the gym and making more place to play tennis. Consequently, they would be more satisfied with the club and would not consider leaving it any more.

Tłumaczenie

Sytuacja: Miejscowy klub sportowy poprosił członków o sugestie odnośnie sposobów poprawy usług obiektu. Jesteś sekretarzem klubu członkowskiego i musisz napisać raport zawierający proponowane sugestie. Napisz go, wskazując zmiany, których oczekują członkowie klubu.

Wstęp:

Celem raportu jest wykazanie sposobów na poprawę usług klubu sportowego.  Przepytani członkowie klubu zasugerowali pomysły zmian.
Siłownia:

85% członków skarżyło się na sprzęt w siłowni, który albo jest wadliwy, albo nie działa w ogóle. Zepsute są również liczniki przy rowerkach, co uniemożliwia weryfikację wyników ćwiczeń. W rezultacie 15 % członków rozważa wypisanie się z klubu.
Tenis:

Brakuje miejsca do gry w tenisa. Stoły umieszczono zbyt blisko siebie, co utrudnia grę zawodnikom wpadającym na siebie. 60% członków klubu zaproponowało zmianę sali, 25% z nich przeniesienie kilku stołów do innego pomieszczenia, a pozostała część nie wyraziła opinii, ponieważ nie gra w tenisa.

Wnioski:

Członkowie liczą głównie na poprawę jakości sprzętu w siłowni oraz zwiększenie przestrzeni do gry w tenisa. Rozwiązania te zadowoliłyby ich i odwiodły od wypisania się z klubu.

Facebook Comments