Raport dla muzeum

Situation: A museum in your town wants to increase the number of people, especially 12 to 18 years olds, that visit it. It has asked you to write a report suggesting ways in which it can make itself more attractive to young visitors. Write your report for the director of the museum, giving details of what you think the museum should do and the changes it should make.

Introduction:
The aim of this report is to suggest ways of making your museum more attractive to young visitors. Thanks to the polls filled out by teenagers from twelve to eighteen years old, it will be possible to improve it.

Disadvantages:
The most discouraging feature of the museum is the lack of items that could interests the youth. What can be seen there are particularly the pictures of former politics as the most known people in the world. There are also movies about historical events which young people are not interested in unless it is their hobby.

Suggestions:
In order to increase the number of young people visiting the museum, it should also exhibit the photographs of movies and music stars, such as Madonna. Besides, teenagers would love to watch samples of movies or concerts of their idols and be able to buy it as well as their biographies.

Conclusion:
In conclusion, the museum should focus on people and events that could focus both teenagers’ and others attention. As the result it would be visited by people belonging to different age groups.

Tłumaczenie

Sytuacja: Muzeum w twoim mieście chce nakłonić do zwiedzania większą liczbę osób, zwłaszcza w wieku od 12 do 18 lat. Zwróciło się do ciebie z prośbą o napisanie raportu sugerującego sposoby uatrakcyjnienia muzeum wśród młodych zwiedzających. Napisz raport do dyrekcji muzeum, proponując rozwiązania i zmiany, które powinna wprowadzić.

Wstęp:

Raport zawiera sugestie odnośnie sposobów uatrakcyjnienia muzeum wśród młodych zwiedzających. Będzie to możliwe za sprawą sondażu, który wypełniła młodzież w wieku od 12 do 18 lat.

Wady:

Najbardziej zniechęcającym do muzeum czynnikiem jest brak przedmiotów, które mogłyby zainteresować młodych ludzi. W muzeum można zobaczyć głównie portrety dawnych polityków, ludzi światowej sławy. A także filmy o wydarzeniach historycznych, które nie ciekawią młodzież, o ile nie wiążą się z ich hobby.

Sugestie:

Aby zwiększyć liczbę zwiedzającej muzeum młodzieży, należałoby wystawić również zdjęcia gwiazd filmowych i muzycznych takich jak Madonna. Młodym ludziom spodobałaby się również możliwość obejrzenia fragmentów filmów czy koncertów idoli oraz zakupu ich biografii.
Wnioski:

Podsumowując, muzeum powinno skupić się na osobistościach i wydarzeniach, które mogłyby zainteresować młodzież i inne osoby. W rezultacie, zwiedzający muzeum należeliby do różnych grup wiekowych.

Facebook Comments