Angielski na poziomie B1 – czym się charakteryzuje?

B1 czy B2? Zdarza się, że ciężko nam określić, na jakim dokładnie poziomie językowym się obecnie znajdujemy. W niniejszym artykule wyjaśniamy, czym charakteryzuje się poziom B1, który nazywany jest średniozaawansowanym.

Poziom B1 – czym się charakteryzuje?

Poziom B1 został ujednolicony przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. To poziom określany mianem średniozaawansowanego. Co to oznacza w praktyce? Według CEFR mamy 6 poziomów znajomości języka angielskiego, które przedstawiają się następująco:

  • A1 – beginner – podstawowy;
  • A2 – elementary/pre-intermediate – niższy średniozaawansowany;
  • B1 – intermediate – średniozaawansowany;
  • B2 – upper-intermediate – wyższy średnio zaawansowany;
  • C1 – advanced – zaawansowany;
  • C2 – proficiency – biegły.

Jeżeli znasz język na poziomie B1, oznacza to, że z łatwością potrafisz komunikować się z rodzimymi użytkownikami  języka obcego i z łatwością rozumieć główne założenia prostych tekstów na znane jej tematy. Mogą dotyczyć pracy, edukacji czy czasu wolnego. Jakie umiejętności powinna posiadać osoba, która posługuje się językiem na poziomie B1?

B1 – intermediate – średniozaawansowany
  • rozumienie głównych założeń prostych tekstów na znane tematy,
  • radzenie sobie z większością sytuacji w podróży do miejsc, w których rozmawia się w obcym języku. Mowa np. o sytuacjach w pociągu, samolocie czy restauracji,
  • umiejętność tworzenia prostych i spójnych tekstów na znane tematy lub te, które leżą w obszarze zainteresowań,
  • umiejętność opisywania doświadczeń, wydarzeń, aspiracji lub pragnień oraz zwięzłego przedstawiania swoich planów i opinii.

Certyfikat na poziomie B1

Czy znając język obcy na poziomie B1 możesz przystąpić do egzaminu? Jak najbardziej! Certyfikat to potwierdzenie naszych umiejętności z języka angielskiego na wybranym przez nas poziomie. Aby otrzymać certyfikat PET (Egzamin B1 Preliminary) musisz zdać go na powyżej 70%. Egzamin składa się z czterech części. W jednym dniu zdajesz zarówno pisanie, czytanie i słuchanie. Natomiast do części ustnej możesz przystąpić w tym samym dniu lub innym z drugim kandydatem w obecności egzaminatorów.
Zastanawiasz się, jak się do niego należycie przygotować? Najlepszym rozwiązaniem będą lekcje online lub stacjonarne z korepetytorem. Serwis e-korepetycje.net posiada ogólnopolską bazę korepetytorów, nie tylko z języka angielskiego. Oprócz ogłoszeń dla uczniów i uczących zawiera aktualności oraz artykuły poradnikowe. 

Czy warto przystąpić do egzaminu PET?

Oczywiście! Certyfikat pokazuje, że posiadasz praktycznie umiejętności językowe, które pozwalają komunikować się bez problemu i aktywnie uczestniczyć w rozmowach. Poza tym, po zdaniu egzaminu PET możesz kształcić się dalej, zdobywając wyższe certyfikaty językowe. Sukces zapewni nam poczucie spełnienia, a dążenie do perfekcyjnej znajomości języka zapewni nam poczucie spełnienia i motywację do dalszej pracy nad swoimi umiejętnościami. Nie wspominając już o tym, że posiadanie certyfikatu językowego pomoże zwiększyć Twoje kwalifikacje oraz szanse na rynku pracy.

Facebook Comments